Viser arkivet for stikkord sykehustale

Høies medisin

Helseminister Bent Høie har holdt den årlige sykehustalen. Foto: ANB-arkiv

Helseminister Bent Høie (H) vil skape pasientenes helsetjeneste. Det er et ufarlig løfte som de fleste vil si seg enig i. Mer kontroversielt blir det når ministeren konkretiserer hvordan han og regjeringen skal løse den oppgaven.

Høie legger nå siste hånd på opplegget for fritt behandlingsvalg. Det er en omstridt reform fordi den medfører et større privat innslag i norsk helsevesen. Private aktører vil fort kunne få et sugerør inn i statskassen. Da er det de offentlige sykehusene som må lide, for det følger bare småpenger med på lasset.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Fra nyttår ble gebyret for manglende oppmøte på landets politiklinikker doblet. Nå koster det 640 kroner å ikke møte opp til avtalt time uten å ha gitt beskjed. Rundt 200.000 pasienttimer forsvinner på denne måten. Dermed er helsekøene lengre enn de i realiteten kunne ha vært. Mange venter altså unødvendig lenge på grunn av andres likegyldighet. Ikke engang varsling i forkant hjelper nevneverdig. Derfor er det positivt at regjeringen her strammer skruen litt.

I sin sykehustale onsdag kom helseministeren med en rekke eksempler på hvordan sykehus kan bli mer effektive ved å lære av de beste. I gjennomsnitt står operasjonsstuene tomme halve dagen. Det er store variasjoner, fra 40 til 68 prosent utnyttelse av kapasiteten. Her må det være flaskehalser ved sykehusene som er dårligst i klassen. Årsaken er dels mangel på operasjonssykepleiere og annet fagpersonell.

Lokaliseringen av og innholdet i akuttfunksjonene er det helsetemaet som vil vekke den sterkeste debatten i tiden framover. De fleste akuttmottakene har i dag et heldøgns tilbud med indremedisin, kirurgi og anestesi. Denne organiseringen trues av at kirurgien sentraliseres. Det skyldes en medisinsk og teknologisk utvikling pluss det enkle faktum at øving gjør mester. Vi kan ikke lukke øynene for denne utviklingen, for det dreier seg om en trend vi ser i alle land.

Løsningen er ikke å holde fast på dagens struktur, for det vil bety en seigpining av mange lokalsykehus. Halvparten av landets sykehus har ifølge ekspertene for lite pasientgrunnlag for å drive akuttkirurgi. Det er en dårlig løsning å legge ned så mange.

Alternativet kan være at de minste sykehusene må nøye seg med indremedisin og anestesi hele døgnet mens kirurgene bare jobber dagtid. Da vil det være mulig å opprettholde en relativt desentralisert sykehusstruktur. Men det er slett ikke uproblematisk å ha akuttberedskap uten kirurger på plass hele døgnet.

Konklusjonene trekkes til høsten. Da må ulike hensyn må veies opp mot hverandre. Geografi er en slik faktor. Kvalitet er en annen.