Viser arkivet for stikkord roarflåthen

Avviser venstrevri

Nyvalgt LO-leder tilbakeviser venstresidens forsøk på å forklare at de greide å endre kursen i fagbevegelsen mer til venstre. Foto: Terje Pedersen. ANB.

De siste ukene har talsmenn for venstresiden i fagbevegelsen vært ivrige til å fortelle om gjennomslag for sine synspunkter på LO-kongressen i starten av mai og at LO er blitt radikalisert. Den jubelen stilner nok med uttalelsene den nyvalgte lederen Gerd Kristiansen kommer med i intervju med Avisenes Nyhetsbyrå

Les mer…

Makta rår i LO

Gerd Kristiansen ble enstemmig valgt til LOs nye leder selv om det i utgangspunktet var flertall for en annen kandidat i salen. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Makta rår. Og makta kjøpslår. Slik kan den usminkede virkeligheten av det som foregikk i kulissene på årets LO-kongress oppsummeres.

Les mer…

LO velger vei

Avtroppende LO-leder Roar Flåthen vil gjerne hjelpe Jens Stoltenberg og de rødgrønne til å vinne høstens valg. Men LO-kongressen står også overfor andre veivalg. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Utad anses spørsmålet om hvem som skal etterfølge Roar Flåthen som det viktigste under den pågående LO-kongressen. Begge nestlederne, Tor-Arne Solbakken og Gerd Kristiansen, har sagt seg interessert i å overta.

Les mer…

Irsk eller norsk

Norwegian-sjef Bjørn Kjos planlegger å flagge ut noen av selskapets fly til Irland for å kunne bruke lavlønte asiatiske medarbeidere. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Det vil unektelig bli en merkelig situasjon hvis et flyselskap som kaller seg Norwegian og har norske helter på haleroret skal operere sine fly fra Irland og drive med asiatisk besetning.

Les mer…

Helt greit oppgjør

Med Riksmeklerens hjelp i lønnsoppgjøret kom NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Roar Flåthen fram til et resultat som både ivaretar ønsket om kjøpekraftsutvikling og moderasjon. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Resultatet av årets lønnsoppgjør ble på et nivå alle kan leve med. De fleste arbeidstakere er sikret fortsatt utvikling i kjøpekraften. Tilleggene er på et nivå de aller fleste bedrifter, også de som utsettes for internasjonal konkurranse, bør kunne takle uten store problemer.

Les mer…

Brudd i lønnsoppgjøret

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Roar Flåthen har hatt mange samtaler, men fant ikke tonen i lønnsoppgjøret. Foto: Vidar Ruud, ANB

Bruddet i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO torsdag kveld kom neppe overraskende på noen. Det er ti år siden sist et mellomoppgjør, der partene bare skal fastsette størrelsen på lønnstilleggene, gikk til mekling. Men i år var det større sjanse enn normalt for at partene kom til å trenge hjelp av riksmekleren.

Les mer…

Viktig seier for LO

Full seier og brede glis etter høyesterettsdommen for Fellesforbundets leder, Arve Bakke (t.v.) og LO-leder Roar Flåthen. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Roar Flåthen og LOs jurister hadde all grunn til å feire da de hevet champagneglassene i Folkets Hus og skålte for en knusende seier i Høyesterett i striden med NHO. Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde fullt ut for utenlandske arbeidstakere. I Fellesforbundet, som organiserer de ansatte ved skipsverftene, som rettssaken gjaldt, er det også grunn til å feire.

Les mer…

Uten bakkekontakt

Det er ikke vanskelig å forstå at ansatte i SAS opplever millionbonus til sjefene som en hån når deres medlemmer måtte gå med på betydelige kutt i egen lønn og arbeidsvilkår. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Før jul sto SAS i fare for en økonomisk kræsjlanding som kunne fått dramatiske konsekvenser. Skandinaviske myndigheter og de ansattes fagforeninger hjalp ledelsen med å trekke i det som var av nødspaker og bidro til å laste av dyre ordninger som ga selskapet mer luft under vingene.

Les mer…

Tariffestet pensjon

LO-leder Roar Flåthen varsler at spørsmålet om tjenestepensjon for ansatte i privat sektor blir sentralt i lønnsoppgjøret i 2014. Foto: Terje Pedersen, ANB.

LO-leder Roar Flåthen vil at pensjonsordningene for ansatte i privat sektor skal bli en del av tariffavtalene, slik de er for offentlig ansatte. I et intervju med Dagens Næringsliv varsler Flåthen at fagbevegelsen kommer til å gjøre dette til en hovedsak ved hovedtariffoppgjøret i 2014. Ifølge LO-sjefen er det forslaget fra Banklovkommisjonen som gjør det mulig å fremme et slikt krav.

Les mer…

Norwegian til Sverige?

Norwegian-sjef Bjørn Kjos har gått til innkjøp av nye fly som er beregnet for langdistanseruter. Foto: Terje Pedersen, ANB

Norwegian-sjef Bjørn Kjos truer med å flagge deler av virksomheten ut til Sverige. Det kan bli løsningen dersom den norske regjeringen sier nei til å endre utlendingsforskriften slik at det blir mulig for Norwegian og andre å ansette thailandske flyvertinner på langdistanserutene.

LO-leder Roar Flåthen svarer med å true med boikott av Norwegian dersom Bjørn Kjos fyller opp flyene sine med utenlandske ansatte. LO-lederen advarer mot sosial dumping og er overbevist om at det er mulig å finne balanserte løsninger.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Etter dagens utlendingsforskrift kreves det som hovedregel oppholdstillatelse i Norge for utenlandsk personell som jobber på norskregistrerte fly. Det innebærer også i realiteten norske lønns- og arbeidsbetingelser. Arbeidsdepartementet har sendt ut et høringsforslag med to alternativer. Det ene åpner for å imøtekomme kravet fra Norwegian. Det andre slår ring om dagens forskrift. Regjeringen har ennå ikke konkludert, men Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen signaliserer allerede at hun er «fullstendig enig med» fagbevegelsens protester i høringsrunden.

Dette er en kinkig sak uten enkle løsninger. Fagbevegelsen har all grunn til å frykte sosial dumping. På den annen side har Bjørn Kjos et poeng som man ikke kan se bort fra: Alternativet til en forskriftsendring er at passasjerene vil velge asiatiske selskaper som Thai og Qatar mellom Bangkok og Gardermoen.

Luftfartstilsynet mener det er viktig med regelendring som gjør norske selskaper konkurransedyktige, for her er det reell risiko for utflagging. Tilsynet har heller ingen sikkerhetsinnvendinger, men anbefaler noen begrensninger for å unngå sosial dumping.

Norwegian ser naturlig nok vekstmuligheter i nye markeder og har bestilt mange langdistansefly for dette formålet. Selskapet som skal drifte disse kan altså bli lagt til Sverige, og da er det en reell risiko for at mer av Norwegian med tiden flytter etter ut av Norge.

Samtidig er det grunn til å etterlyse samfunnsansvaret som hviler på Bjørn Kjos. Det forplikter å fly med det norske flagget og ha norske helter avbildet på haleroret. En skrittvis framrykning med harmonisering av reglene innen EU og EØS-området kan være et fornuftig første skritt. Men mye tyder dessverre på at det ikke er nok.

Bjørn Kjos hevder at internasjonal luftfart mer og mer ligner på skipsfarten. Han viser til at landegrensene forsvinner og hevder at det er umulig å konkurrere med norsk kostnadsnivå utenfor Skandinavia.

Fra Norwegians side blir det bedyret at det overhodet ikke er snakk om å bruke internasjonalt mannskap på innenriksruter. Norwegian har selv foreslått en forskriftsendring som utelukker dette. Her har regjeringen en mulighet til å kunne ta Kjos på ordet dersom norske ansatte skulle komme i skvis.

Gammelt uvennskap

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun blir kvalm av LO.

Venstre liker ikke LO! Og LO liker ikke Venstre! At LO-sjefene og Venstre-leder Trine Skei Grande igjen har gått i strupen på hverandre, overrasker derfor ingen. I helga toppet Venstre-lederen en periode med utveksling av verbale svingslag da hun fortalte sitt eget landsstyre at hun ble kvalm av LO.

Les mer…

Skatt og symboler

LO-leder Roar Flåthen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund har kastet seg inn i skattedebatten. Foto: Terje Pedersen, ANB

Formuesskatten har igjen blitt et heftig tema i den politiske debatten. Den lange valgkampen er så smått i gang, og LO og NHO kaster seg inn på hver side i det politiske landskapet.

LO-leder Roar Flåthen mener at Olav Thon, Stein Erik Hagen og Kjell Inge Røkke burde betale sin formuesskatt med glede. Han mener det er «patetisk når disse gutta prøver å bruke alle andre argumenter for å fjerne sin egen beskatning».

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Flåthen sier til Dagens Næringsliv at han er «helt avvisende» til å fjerne formuesskatten. Men samtidig innrømmer LO-lederen at deler av formuesskatten hindrer investeringer, særlig i små og mellomstore bedrifter.

Konklusjonen til Flåthen er så langt at det er vanskelig å gjøre store endringer i formuesskatten uten å fjerne den helt. Og det vil han ikke, for da får de rikeste her i landet store skattelettelser. Det virker som at Flåthen har dårlige argumenter og derfor velger å heve stemmen i stedet.

Både Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å gå til valg på at formuesskatten skal fjernes, og nå får disse partiene drahjelp av NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun mener at statsminister Jens Stoltenberg, LO-leder Roar Flåthen og SV-leder Audun Lysbakken driver en kampanje som bare handler om symboler.

– Formuesskatten er konkurransevridende ved at den bare belaster norske private eiere, sier den nye NHO-sjefen ganske treffende til Dagens Næringsliv. Hun viser til 21.000 bedriftseiere som har måttet betale formuesskatt selv om selskapene gikk med underskudd. Konjunkturutsatte bedrifter er veldig sårbare, spesielt i oppstartsfasen.

Staten får årlig inn om lag 15 milliarder kroner i formuesskatt. Dette er ikke mye i et budsjett på over tusen milliarder kroner. Men fordelingseffekten er mer viktig, og det er et element som NHO-sjefen tar for lett på. Det er nemlig et faktum at tre prosent av de mest velstående her i landet betaler 80 prosent av formuesskatten.

Derfor har statsminister Jens Stoltenberg helt rett når han frykter at limet i samfunnet vil bli svekket dersom formuesskatten forsvinner. Høyre har forstått dette poenget og lover at det ikke skal bli flere nullskatteytere under en borgerlig regjering. Problemet er at Høyre ennå ikke har funnet den alternative løsningen, og den vil neppe være klar før etter valget.

Økonomiprofessor Helene Ulltveit-Moe har imidlertid et interessant forslag. Hun vil innføre både et gulv og tak på formuesskatten. Kapital som er satt i arbeid og skaper arbeidsplasser vil da kunne skjermes.

Det er også et problem at dagens system premierer investeringer i eiendom framfor verdiskapning i skapende bedrifter. En statlig eiendomsskatt med et stort bunnfradrag kan være et godt alternativ for forsatt å skattlegge de rike etter evne. Men det er det dessverre nesten ingen politikere som ønsker å innføre.

EØS-trøbbel i LO

Verken Roar Flåthen eller den øvrige ledelsen mener det er aktuell politikk å reise en debatt om Norges EØS-tilknytning nå, på tross av det sterke engasjementet i flere av LOs medlemsforbund. Foto: Bjørn Erik Dahl, ANB

LO inviterer sine nesten 900.000 medlemmer til å være med på å utforme organisasjonens krav til landets politikere. Fram til kongressen i mai neste år kan tillitsvalgte og medlemmer komme med forslag og delta i debatten på et eget tilrettelagt nettsted som ble lansert denne uka.

Les mer…

Flåthen vil endre

LO-leder Roar Flåthen stiller spørsmål ved måten lønnsoppgjørene i offentlig sektor gjennomføres på. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Irritasjonen over gjennomføringen av årets lønnsoppgjør for offentlig ansatte er kraftig i den rødgrønne regjeringen og blant flere LO-topper. Fellesforbundets Arve Bakke var tidligere i sommer ute med besk kritikk av fagorganisasjonen Unios holdninger til lønnsfastsettelse. Og nå følger LO-leder Roar Flåthen opp med å stille spørsmålstegn ved hele forhandlingsstrukturen i offentlig sektor.

Les mer…

Formueskatt og distrikter

Næringsminister Trond Giske stakk hånda inni et rødgrønt vepsebol da han tidligere i år da han fjerne formueskatten. Men er det egentlig så dumt? Foto: Terje Pedersen, ANB

Presset på regjeringen om å fjerne formueskatten øker. Motstandere av denne skatten presenterer stadig nye innvendinger og trekker fram hvilke uheldige konsekvenser formueskatten har for næringslivet og såkalt arbeidende kapital.

Les mer…

12 års taushet

Turid Lilleheie har brukt de to siste månedene av sin 12 år lange periode som NTL-leder til knallhard kritikk mot gubbekultur og industriromantikk i fagbevegelsen. Foto: Terje Pedersen, ANB

Forbundsleder Turid Lilleheie i Norsk Tjenestemannslag (NTL) valgte å smelle kraftig med dørene i forkant av forbundets landsmøte der hun fratrer etter 12 år i toppvervet. Sist lørdag, to dager før hun åpnet landsmøtet, anklaget hun LO for å være en mannsbastion der interessen for menn og industri er større enn for kvinner og likestilling. Gubbevelde og industri-romantisering, kalte hun det. I et innslag i NRK Dagsrevyen beskrev hun et kjønnsbasert maktspill i fagbevegelsen der hensikten angivelig skulle være å holde kvinnene unna viktige beslutninger.

For den som over tid har fulgt med det som skjer i LO og de tilknyttede forbundene, har det i alle år vært påtakelig å se hvor mange posisjoner mennene besitter, selv om kvinnene utgjør en stadig større andel av landets fagorganiserte. Likevel er Lilleheies påstander drøye. Spesielt når de ikke belegges med annet enn en personlig beskrivelse av egne opplevelser, og er nærmest umulig å etterprøve. LO-leder Roar Flåthen ble nok like forbauset som mange andre. Det er ingen grunn til å tvile når han sier at han aldri har hørt noe liknende. Men hvis det faktisk er slik i fagbevegelsen, er det fullstendig uakseptabelt. Da må det umiddelbart settes i gang et arbeid for å rydde opp i uvesenet. Samtidig er det grunn til å undre seg over at Lilleheie måtte sitte 12 år i lederstolen før hun tok opp saken for første gang.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Med dette som bakteppe var det knyttet spenning til hva LO-lederen ville si i sin innledning på NTL-landsmøtet tirsdag. I stedet for å konfrontere eller irettesette den avtroppende forbundslederen, gjennomgikk Flåthen område for område der han forklarte hvorfor fagbevegelsen handlet som den gjorde og hvordan dette også hadde stor betydning for offentlig ansatte: Håndteringen av finanskrisen, energi- og industripolitikken – som LO-sjefen kalte et eventyr, frontfagmodellen og likelønn, likestillingsarbeidet, midlertidige ansettelser og pensjonsspørsmål. Det ble en skoletime i moderne faglig arbeid som gikk ettertrykkelig hjem i salen. Flåthens hovedbudskap var at det er samspillet mellom en omfattende offentlig sektor, tjenestesektoren og industrien som har skapt og fortsatt skaper mulighetene for å videreutvikle samfunnet

LO-sjefen gikk absolutt ikke i strupen på sin kritiker, men ga henne i stedet en dyp anerkjennelse for sitt langvarige virke som forbundsleder. Det var både klokt og riktig. Spesielt pekte Flåthen på Turid Lilleheies sterke innsats og sentrale rolle for likestilling og likelønn, både under årets oppgjør – der mange kvinner fikk et ekstra løft – og tidligere.
Men gubbepreget kommer verken LO eller Flåthen unna. Det er fortsatt et stort problem i fagbevegelsen. Og det blir ikke akkurat bedre når NTL skifter ut Lilleheie med en mann som ny leder.

Smart å være med

Å være fagorganisert gir både trygghet og fordeler. Likevel velger nesten halvparten av norske arbeidstakere å stå utenfor fagforeningene. Foto: Terje Pedersen, ANB

De store fagorganisasjonene irriterer seg over uorganiserte arbeidstakere som de mener drar fordeler av kolleger som hvert år betaler tusenvis av kroner i medlemskontingent. Nesten halvparten av de yrkesaktive velger å stå utenfor organisasjonene i arbeidslivet. Usolidarisk, egoistisk og gratispassasjerer er harde karakteristikker som brukes. Organisasjonene mener det er uholdbart at deres medlemmer finansierer goder som stort sett alle ansatte i norske bedrifter nyter godt av. Lengst går visepresident Trond Markussen i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO). Han ønsker seg et system som innebærer at hans medlemmer får høyere lønn og andre fordeler fra arbeidsgiveren enn de uorganiserte. Markussen mener også at arbeidsgiverne må betale medlemskontingenten for sine ansatte som er fagorganiserte.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Det er svært mange gode grunner til å være fagorganisert, nesten uansett hvilket yrke man har. De som deltar i det organiserte fellesskapet og betaler kontingent, sørger for at det finnes et omfattende og kompetent apparat som passer på at medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og andre rettigheter blir ivaretatt. Dette apparatet gjennomfører de årlige lønnsforhandlingene, både nasjonalt og lokalt i bedriftene, som sikrer lønnsutviklingen til både egne medlemmer og uorganiserte. Blir det arbeidskonflikt, får de fagorganiserte økonomisk støtte fra sitt fagforbund. Uorganiserte må klare seg på egen hånd. De fleste tariffavtalene inneholder bestemmelser om ekstra tillegg for overtidsarbeid, kvelds- og helgearbeid og rett til mer ferie enn det som står i loven. Som fagorganisert har du et omfattende hjelpeapparat som stiller opp for deg om du får problemer på jobben, for eksempel i forbindelse med omstilling og nedbemanning. Medlemskap i en fagorganisasjon inkluderer som regel rimelige løsøre- og innboforsikringer og andre fordeler.

Å være fagorganiserte er et vern av egne interesser og en måte å skaffe seg fordelaktige økonomiske vilkår på. Men mest av alt er medlemskap i en fagorganisasjon et holdningsspørsmål. Mange mener det er umoralsk å ikke være fagorganisert og likevel høste av godene som kontingentbetalende arbeidskolleger kjemper fram. En slik kritikk er lett å forstå. De som leder organisasjonene har god grunn til å være både irriterte og indignerte på vegne av sine mange hundre tusen medlemmer.

Men å gjøre medlemskap og medlemsfordeler til et teknisk spørsmål, slik NITO ønsker, er ingen farbar vei. Hvis arbeidsgiverne og staten skal ta alle kostnadene med medlemskapet, er vi i ferd med å utvikle et system som likner farlig på måten fagbevegelsen i østblokkens kommunistregimer var organisert og opererte. Den var pill råtten og hadde minimal troverdighet blant «medlemmene». LO-leder Roar Flåthen sier det uorganiserte arbeidslivet ikke kan møtes med aggressiv holdning, men med en langsiktig vervestrategi og omfattende agitasjon. Vanskeligere er det ikke.