Viser arkivet for stikkord politikk

De rikes skatt

Høyre-mannen Victor D. Norman tenker nye skattetanker, sett med økonomiske briller. Foto: Vidar Ruud, ANB-arkiv

Økonomiprofessor og tidligere Høyre-statsråd Victor D. Norman har tatt til orde for en ny skattedebatt. «De virkelig rike betaler prosentvis langt mindre i skatt enn gjennomsnittsskatteyteren» skriver Norman i en kronikk.

Den frittalende samfunnsøkonomen viser til debatten om formuesskatt og arveavgift. Norman hevder at hensynet til de velbeslåtte i mange sammenhenger veier tyngre enn hensynet til de ubemidlede. Professoren mener at svaret er å flytte noe av skattebyrden fra vanlige lønnsinntekter til skatt på kapitalinntekter eller skatt på kapital.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

– Jeg trodde Norman hadde fått solstikk, sa LO-leder Gerd Kristiansen oppglødd til VG før helgen. Hun ber Høyre/Frp-regjeringen om å lytte til rådene fra Norman. Det samme gjør Arbeiderpartiets Eirin Sund.

– Her tror jeg man skal lytte mer til de som har skoene på, enn de som betrakter det fra utsiden med en mer teoretisk tilnærming, sier Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten. Han viser til at store så vel som små investorer i næringslivet er helt klare på at formuesskatten er uheldig.

Flåtten har rett i at den særnorske formuesskatten har uheldige sider ved at den blant annet bare rammer norske investorer. Også tidligere LO-leder Roar Flåthen har påpekt denne svakheten ved formuesskatten. Problemet er bare at landets rike blir de store vinnerne når regjeringen nå reduserer formuesskatten. Selv regjeringen har innsett at det vil bli flere nullskatteytere dersom formuesskatten fjernes helt. Derfor leter regjeringen etter en alternativ måte å skattlegge de rike på.

Utfordringen er tredelt: Norge må ha et skattesystem som holder skansen i den internasjonale konkurransen om kapital og arbeidsplasser. Samtidig må rike nordmenn betale skatt etter evne. Samlet sett må skattenivået være høyt nok til å finansiere den norske velferden når eldrebølgen snart skyller inn over landet og oljeinntektene avtar. Det er et faktum at eiendom i dag er gunstig beskattet. Det er synd at nesten ingen politikere vil innføre en statlig eiendomsskatt. Det kan være et godt fordelingspolitisk alternativ til formuesskatten.

Victor D. Norman mener globaliseringen har svekket interessefellesskapet mellom alminnelige lønnstakere og de rike. Det er en interessant påpekning fra en Høyre-mann som paradoksalt nok kom på kanten med fagbevegelsen da han var arbeidsminister i Bondevik II-regjeringen.

Dagens regjering har allerede fjernet arveavgiften og redusert formuesskatten noe. Neste år blir ventelig formuesskatten ytterligere redusert. Og nå får altså statsminister Erna Solberg kritikk fra en samfunnsøkonom i egne rekker. Det blir for lettvint å avvise dette som teoretisk tilnærming. Tallenes tale er klar. Nå er det behov for en bred og fordomsfri skattedebatt.

Forvirrende om asyl

Det har vært flere demonstrasjoner til fordel for de såkalte asylbarna de siste årene. Foto: Terje Pedersen, ANB

Det er full forvirring om hva som blir den nye regjeringens asyl- og innvandringspolitikk. Frp-leder Siv Jensen skryter av å ha fått til en kraftig innstamming. Høyres Michael Tetzschner tror ikke det blir så store endringer siden Norge må leve opp til våre internasjonale forpliktelser. Venstres Abid Q. Raja mener det er vanskelig å konkludere. I tillegg er det forskjellige tolkninger av skjebnen til de 750 asylbarna.

Mandag kveld presenterte Høyre, Frp, KrF og Venstre en bred avtale om endringer i politikken som skal gjelde for utlendingsfeltet. Her ble det signalisert en generell innstramming på den ene siden og liberalisering for asylbarna på den andre. KrF-leder Knut Arild Hareide gjorde et stort poeng av at KrF hadde oppnådd mer for asylbarna på 14 dager enn det SV klarte på åtte år i regjering.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Men en finlesning av avtalen avslører at det ikke dreier seg om et generelt amnesti for asylbarna. Justisminister Grete Faremo (Ap) mener at det bare er snakk om et fåtall av de 750. Redd Barna mener at bare en firedel av asylbarna får bli. Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere er skremt over det hun leser i avtalen.

De borgerlige partiene har blitt enige om en engangsløsning for barn og deres familie som har søkt asyl for mer enn tre år siden. Forutsetningen er imidlertid at foreldrene «som hovedregel medvirker til å avklare sin identitet» og kommer fra et land med returavtale. Her ligger det altså en stor begrensning. Det blir opp til den nye regjeringen å rydde opp i forvirringen gjennom en forskrift. Høyre og Fremskrittspartiet får da den fulle styringen med politikkutformingen.

Det mest interessante er likevel de varslede endringene i den generelle asyl- og innvandringspolitikken. De borgerlige partiene støtter Stoltenberg-regjeringens forslag om å begrense mulighetene for å fremme omgjøringsbegjæringer. Det skal også bli raskere saksbehandling og raskere retur for de som har fått avslag på asylsøknader. I tillegg skjerpes kravene for familiegjenforening, og det innføres 24 års grense for familieetablering. Det siste er et politisk veldig omstridt forslag og et eksempel på at Fremskrittspartiet har vunnet fram.

Den borgerlige asyl- og innvandringsavtalen er et typisk kompromiss der KrF og Venstre har vunnet en seier på vegne av asylbarna, mens Frp har fått til generelle innstramminger. Selv om avtalen er omfattende, så er den likevel ikke avklarende nok siden viktige elementer kan tolkes i ulik retning. Her står vi overfor et komplisert saksfelt hvor det finnes få enkle svar. Samtidig må det ikke være slik at uenighet glattes over eller feies under teppet i frykt for å tråkke på ømme tær. Nå blir det opp til Erna Solberg å kalle en spade for en spade.

Kvinner kan minst

Kvinner, som Sp’s Liv Signe Navarsete, har nådd helt til topps i norsk politikk. Men fortsatt kan kvinnene mindre om politikk enn menn. Foto: Kjell Werner, ANB.

Norske kvinner har mindre kunnskap om politikk enn menn, viser en ny internasjonal undersøkelse. Forskjellen mellom hva kvinner og menn kan, er større hos oss enn i de andre landene som har deltatt i undersøkelsen.

Les mer…

Aps vanskelige vei

Når statsminister Jens Stoltenberg går på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte, er det for å gi startskuddet på et av de mest krevende politiske løp i partiets historie. For tiden har Ap en oppslutning på godt under 30 prosent på de fleste meningsmålinger.

Les mer…

Statsminister Jens Stoltenberg(Foto: Vidar Ruud, ANB)

Ifølge Sp-ledere Liv Signe Navarsete ønsket statsministeren å innføre full avgift på biodiesel fra det ene året til det andre.

Høyres Jan Tore Sanner er ikke fornøyd med at regjeringen lytter minimalt til opposisjonen. (Foto: Terje Pedersen, ANB)

Justisminister Knut Storberget (Ap) viser at han mener det han sier når det kommer til asylpolitikk. Men gjør han det riktige? (Foto: Vidar Ruud, ANB)

Hanssens troverdighet

Får massiv kritikk:

Bjarne Håkon Hanssen er kommet hjem igjen, og kan ta til motmæle mot kritikken som har rast mot ham fordi han skal bli godt betalt «PR-mann».

Det spørs om han ikke hadde tjent på å bli hjemme i stedet for å reise til Afrika med fjernadopsjonsorganisasjonen Plan. Da hadde han kanskje sluppet å bli framstilt som framtidig «helselobbyist», eller som en som skal drive «politisk kommunikasjon mot politiske partier», som hans kommende partner, Bjørn Richard Johansen, skriver i det som angivelig er et utkast til et brev til Karanteneutvalget, ifølge Aftenposten datert 20. september.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

For ifølge Hanssen selv skal han ikke drive med noen av delene. Han har tenkt å etablere seg som rådgiver for bedrifter som trenger en å spille ball med i endringsprosesser og som trenger hjelp til å finne fram i det offentlige byråkratiet. Omtrent som Bondevik-regjeringens siste helseminister, Ansgar Gabrielsen (H), altså, som etablerte sitt eget konsulentfirma da han høsten 2005 gikk ut av politikken. Han har ikke tenkt å begynne med sin nye aktivitet før tidligst i januar neste år, og alt som smaker av helsesaker kommer han ikke til å røre før tidligst i 2011.

Hanssen har imidlertid skaffet seg et troverdighetsproblem. Det kan for det første ikke være sant at hans tilknytning til det nye selskapet er av svært ny dato. Mye tyder på at han har vært involvert i planleggingen siden før sommerferien, og at han derfor løy da han sa at han ville fortsette som helseminister. Han er forgrunnsfigur i selskapets presentasjon av seg selv, redegjør i sitats form for dets visjon, og står oppført som en av flere kontaktpersoner med telefonnummer og e-postadresse.

Det er ikke kriminelt å drive i PR- og kommunikasjonsbransjen. Det er heller ikke noe nytt at politikere går over fra politikken til rådgivningsbransjen. Det har mange, også framtredende Ap-politikere, gjort før Bjarne Håkon Hanssen. Det var faktisk en av årsakene til at det ble laget regler for slike overganger for fire år siden, og etablert et utvalg med mandat til å gi politikere karantene.

Bjarne Håkon Hanssens problem er at han hadde et svært godt omdømme og stor troverdighet. Derfor blir fallet så mye større når det ser ut som om han skal bruke den «humankapitalen» han har skaffet seg gjennom politikken til å gi råd til 3.500 kroner i timen om hvordan private aktører skal komme seg gjennom de irrgangene han er så kjent i.

Det kan godt være at det bildet ikke er sant. Men inntrykket er skapt, og blir vanskelig å bli kvitt. Det beste, hvis han vil bevare et hederlig omdømme, er nok at han hopper av First House, og finner seg noe annet å gjøre.

Det blir neppe noe av tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssens helsereform denne høsten. (Foto: Vidar Ruud, ANB)

Bjarne Haakon Hanssen kritiseres for sin overgang til rådgiverbransjen.

Konsernsjef i DnB Nor, Rune Bjerke har avblåst finanskrisen. Det har ikke næringsminister Trond Giske.

Den nye regjeringen kom ut på Slottsplassen klokken 11.30 tirsdag formiddag. (Foto: Terje Pedersen, ANB)

Helga Pedersen fikk ulne svar da hun mandag spurte hvordan de borgerlige skal bygge opp et alternativ til den rødgrønne regjeringen.

Konserndirektør Jan Edvard Thygesen (f.v.), konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og finansdirektør Trond Westlie på pressekonferansen på Telenors hovedkontor på Fornebu mandag. (Foto: Terje Pedersen, ANB)

Tidligere leder i Senterpartiet Åslaug Haga mener Vesntre og KrF hadde tjent på¨å alliere seg med venstresiden.

Styrkeforholdet mellom de tre partiene i regjeringen er forandret etter valget. Det kan bety at Kristin Halvorsen må prioritere hardere hvilke hjertesaker hun ønsker at SV skal få gjennomslag for.

De borgerlige partiene ligger godt foran i Opinions siste måling for ANB.

kom hjem fra Sverige med en avtale om sertifikater som kan gavne både miljøet og hans egen kjernevelgere i Senterpartiet. (Foto: Terje Pedersen, ANB)

vil samle kristenkonservative til en politisk kraft i Norge. (Foto: Terje Pedersen, ANB) * Local Caption * vil samle kristenkonservative til en politisk kraft i Norge.

Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen.

Rabiate utspill fra en mulig regjeringspartner kan skremme Høyres velgere bort. Derfor var Erna Solberg (t.v) nødt til å sette skapet på plass overfor Frp-leder Siv Jensen.(Foto: Vidar Ruud, ANB)

NHO-direktør Finn Bergesen sier til NTB at sykefraværet er lavere i de bedriftene der IA-arbeidet blir tatt alvorlig enn i andre bedrifter. (Foto: Terje Pedersen, ANB)