Viser arkivet for stikkord overvåling

Overvåkingsskandale

Siden år 2000 har den amerikanske ambassaden drevet overvåking fra toppetasjen i en av nabobygningene. Foto: Terje Pedersen, ANB

Opplysningene om at flere hundre nordmenn i ti år skal ha vært overvåket av USAs ambassade i Oslo etterlater mange spørsmål. Etter TV2s avsløring av det kanalen beskriver som ulovlig virksomhet, har det foreløpig ikke kommet noen svar som kan gi en fornuftig eller akseptabel forklaring på det som har foregått. Våre politiske myndigheter har åpenbart ikke hatt kjennskap til forholdet, og ble tatt fullstendig på senga da saken sprakk. Også politidirektør Ingelin Killengreen er helt ukjent med at tidligere politi- og forsvarsfolk skal ha utført overvåkingsoppdrag for den amerikanske ambassaden. Derimot opplyser politiet at de kjenner til at tidligere ansatte har jobbet med ambassadens indre sikkerhet, som er en lovlig virksomhet.

I hvilken grad Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) eller personer i PSTs tjeneste har hatt kunnskap om amerikanernes virksomhet, henger fortsatt i lufta. Hva norsk politi har kjent til, og i hvor stor grad politifolk – nåværende og tidligere – eventuelt har vært involvert, må på bordet. Men det er viktig, slik flere politikere og andre påpeker, at det brukes tilstrekkelig tid til å framskaffe full oversikt over hva som har foregått.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Overvåking av nordmenn i regi av en fremmed makt er et overgrep mot vår nasjon. Det er i strid med personvernet og ikke i samsvar med den kontrollen samfunnet skal ha på de hemmelige tjenestene. At det har skjedd fra en av våre fremste allierte er ingen formildende omstendighet. Snarere tvert i mot. Hvis amerikanske myndigheter har satt i gang overvåking helt på siden av det som er norske politioppgaver, snakker vi om en virksomhet som i mange sammenhenger benevnes som spionasje. Det må få konsekvenser. Hvis norske statsborgere, og særlig om de har bakgrunn fra politiet eller forsvaret, har utført oppdrag i strid med norsk lov, risikerer de rettslig forfølgelse og straff.

Det er også alvorlig for en statsråd hvis det foregår aktiviteter innenfor vedkommendes ansvarsområde som er lovstridige. Men slik denne saken hittil har framstått, vil nok de fleste være forsiktige med å mene at overvåkingsskandalen også bør få konsekvenser for justisminister Knut Storberget. Både Storberget og utenriksminister Jonas Gahr Støre tok umiddelbart grep – internt i politiet og overfor USAs ambassade – for å få fram fakta om det som har foregått. Justisministeren varslet allerede torsdag formiddag at han vil komme til Stortinget og gi en redegjørelse.

Amerikanske interesser blir truet over hele verden og er utsatte terrormål. Derfor har landets myndigheter god og legitim grunn til å sørge for tilfredsstillende sikkerhet rundt seg selv, også i Norge. Det er også i vårt lands interesser. Dette må imidlertid skje i samsvar med norsk lovgivning, i samarbeid med norsk politi og under norsk kontroll.