Viser arkivet for stikkord overvåking

Frihet kan bli kontroll

Etter hvert som mulighetene til å drive enkel overvåking blir bedre kjent og kunnskapen øker om hvordan det kan gjøres, må vi regne med at dette blir en del av hverdagen til de fleste barn som vokser opp.

Rimelig og lett tilgjengelig teknologi innebærer at stadig flere foreldre faller for fristelsen til å overvåke sine barn.

Les mer…

Lytter fortsatt

USAs president strammer in virksomheten til NSA, men vil fortsatt samle inn data om mobiltrafikk. Foto: Pete Souza/ANB/Arkiv

USA skal ikke lenger overvåke mobiltelefonen til vennligsinnede statsledere, men har ellers ingen planer om å avslutte den omstridte innsamlingen av opplysninger om mobiltrafikk.

Les mer…

USAs overvåking

Tyskerne reagerer meget sterkt på at USA skal ha avlyttet forbundkansler Angela Merkels telefon i ti år. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Overvåkingsskandalen der USA i årevis har spionert på europeiske ledere, kan utvikle seg til å bli en alvorlig tillitskrise over Atlanterhavet.

Les mer…

PST og tillit

Det er viktig å få brakt på det rene hvilke oppgaver Christian Høibø utførte for PST og hvordan informasjonen han leverte fra seg ble håndert. Foto: Terje Pedersen, ANB

Fortsatt er det uklart i hvilken grad Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har gått ut over sine fullmakter når Christian Høibø ble brukt som infiltratør og informatør om aktiviteter i både venstreradikale og høyreradikale miljøer.

Les mer…

Facebook ser deg

Facebook overvåker brukernes aktivitet i strid med norsk lov. Foto: Terje Pedersen, ANB

Sosiale medier, og spesielt Facebook, er ikke lenger bare til underholdning og tidtrøyte i vår private hverdag. Enten vi vil eller ikke, må mange av oss forholde oss til de sosiale mediene også på jobben. De har blitt en del av det moderne samfunnets infrastruktur og er en viktig kommunikasjonskanal.

Les mer…

Britisk skandale

Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown skal ha blitt utsatt for massiv overvåking av aviser i Rupert Murdochs medieimperium.

Avsløringene om overvåkingen til den nedlagte britiske avisa News of the World er i ferd med å bli en politisk skandale det er vanskelig å se dimensjonene av.

Les mer…

Gammelt gufs

Politiets Sikkerhetstjeneste visste om det, men så ingen grunn til å informere justisminister Knut Storberget (t.h.) eller utenriksminister Jonas Gahr Støre om den omfattende overåkingen som ble drevet av USAs ambassade. Foto: Vidar Ruud, ANB

USA hadde rett til å bedrive den aktiviteten landet selv hevder har pågått rundt den amerikanske ambassaden i Oslo siden år 2000. Norske politimyndigheter har siden da, på ulike nivåer, blitt orientert om ambassadens opptrapping og utøvelse av aktiviteter knyttet til egen sikkerhet. Likevel har amerikanerne aldri gitt en fullstendig orientering eller innsikt i hvilke tiltak de iverksatte og hvor omfattende de var. Så langt er det ikke avdekket at det er begått direkte ulovligheter fra ambassadens side.

Det kom fram i justisminister Knut Storbergets detaljrike redegjørelse til Stortinget. Kunnskapen om amerikanernes aktiviteter er imidlertid aldri rapportert til politisk nivå i Justisdepartementet.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Av den grundige dokumentasjonen Storberget hadde greid å få fram i løpet av de to ukene siden overvåkingsbomben sprakk i TV 2-nyhetene, går det fram at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og andre politimyndigheter mente ambassadens aktiviteter var i ytterkant av det fremmede stater har rett til å bedrive på norsk jord. Med andre ord: De var i tvil.

I slike tilfeller er det normalt å henvende seg oppover i systemet for å avklare hvordan man skal håndtere saken videre. At PST i stedet valgte å holde dette for seg selv, avdekker dessverre at noe av kulturen fra den tidligere overvåkingstjenesten henger igjen. Oppryddingen etter Lundkommisjonens rapport i 1996 var grundig, men tydeligvis ikke grundig nok. Den som lyttet nøye til justisministerens redegjørelse, kunne ikke være i tvil om at han var særdeles misfornøyd med den manglende rapporteringen. Konsekvensen av de siste to ukenes avsløringer er åpenbart at PST må forvente å bli utsatt for en ny gjennomgang og få enda strammere og tydeligere regler for sin virksomhet.

Men taushetspraktiseringen fra PSTs og Oslo Politidistrikts side kan også ramme justisministeren. For selv om opposisjonens talsmenn etter Storbergets opptreden i Stortinget ga ham anerkjennelse for at han var grundig, åpen og konkret, raslet de samtidig med sablene. Redegjørelsen avdekket at statsråden ikke har systemer som holder ham tilstrekkelig orientert om det som skjer innenfor sitt område. Dette er noe Stortinget liker dårlig. Likevel må det være en formildende omstendighet at den manglende rapporteringen til politisk nivå er noe som har skjedd under flere justisministere, både borgelige og rødgrønne.

Fortsatt er det en rekke ubesvarte spørsmål knyttet til ambassadens aktiviteter. Det er forhold som det ikke er justisministerens oppgave å svare på. Først når påtalemyndigheten er ferdig med sin etterforskning av påstandene om det har foregått ulovligheter, både fra USA og fra involverte norske statsborgere, kan vi med sikkerhet fastlå om alle forhold knyttet til denne overvåkingen har skjedd innenfor lovens rammer.

Alvorlig lovbrudd

Lund-kommisjonen visste allerede i 1996 at POT drev ulovlig romavlytting og videoovervåking av Arne Treholts leilighet i Oscars gate i Oslo, men sa ifra om det først etter at en spaner fortalte om saken for halvannen uke siden. Foto: Terje Pedersen, ANB

Bekreftelsen fra granskingskommisjonen ledet av høyesterettsdommer Ketil Lund om at Arne Treholt ble ulovlig videoovervåket fra 1982 til 1984, kommer ikke som noen bombe.
Forrige helg hevdet en tidligere politispaner overfor Aftenposten at han hadde deltatt i kontinuerlig overvåking fra en naboleilighet til Treholt i en bygård i Oscars gate i Oslo. Derimot er det sjokkerende at den stortingsoppnevnte Lund-kommisjonen, som på 90-tallet gransket ulovlig virksomhet av Politiets Overvåkingstjeneste (POT) – nåværende PST, har visst om den ulovlige overvåkingen i minst 14 år uten å si ifra. Justisminister Knut Storberget har god grunn til å be om en forklaring fra kommisjonen som avdekket ukultur i og ulovligheter begått av de hemmelige tjenestene. Stortingets eget kontrollorgan, EOS-utvalget, blir nødt til å se nærmere på denne saken.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Riktignok var hovedformålet med Lund-kommisjonens arbeid å avdekke ulovlig politisk overvåking. Men det var intet i mandatet gitt av Stortinget som forhindret granskerne fra å se på andre kritikkverdige forhold. Når Lund nå prøver å forklare den manglende rapporteringen av Treholt-overvåkingen med at dette var en «perifer» sak for kommisjonen, er han på særdeles tynn is. Det dreier seg tross alt om en av de viktigste, vanskeligste og mest omdiskuterte rettsavgjørelser i Norges historie. Allerede i 1996 begikk Lund-kommisjonen en feil ved ikke å ta opp forholdet. Men at den heller ikke fant noen grunn til å nevne dette da Arne Treholt i 2005 ba om å få sin sak gjenopptatt, er fullstendig uforklarlig. Med den skarpskodde juridiske kompetanse som fantes i kommisjonen, burde de selvsagt skjønt at ulovlig overvåking kunne være et viktig moment for vurderingen av gjenopptakelse.

Først når POT-spaneren for halvannen uke siden fortalte sin historie til Aftenposten, begynte saken å rulle. Da reagerte både den tidligere etterforskningslederen Ørnulf Tofte og granskingskommisjonens leder Ketil Lund. Overfor påtalemyndigheten har begge bekreftet at det har foregått ulovlig videoovervåking. Trolig visste Gjenopptakelseskommisjonen om dette da den sist fredag kunngjorde at den ville vurdere grunnlaget for en ny rettssak. Det kan være en god forklaring på at det ikke bare er pengebeviset som skal vurderes, slik riksadvokat Tor-Aksel Busch ba om, men hele saken.

Arne Treholts advokat, Harald Stabell, mener bekreftelsen om at det har foregått ulovlig overvåking, er en indikasjon på at politiet også kunne falle for fristelsen til å forfalske bevis. Det er en forhastet konklusjon. Påstandene om at pengebeviset er falskt henger fortsatt i lufta, selv om forfatterne av boka «Forfalskningen» mener å ha sannsynliggjort dette. Og det er dette forholdet som er avgjørende for dommen. Ulovlighetene i Oscars gate avdekket ikke noe som Arne Treholt ble dømt for. Men handlingen er ikke mindre alvorlig av den grunn.