Viser arkivet for stikkord mulla

Frp og Krekar

Mulla Krekar slipper ut av fengselet om tre uker. Foto: ANB-arkiv

Mulla Krekar har snart sonet ferdig fengselsdommen. 24. januar slippes han fri etter å ha sonet en dom på to år og ti måneder for å ha truet Erna Solberg og tre kurdere.

Mulla Krekar, som egentlig heter Najumuddin Faraj Ahmad, kom til Norge som kvoteflyktning fra Nord-Irak i 1991. Krekar ble vedtatt utvist fra Norge i 2003, og han har siden 2006 stått på FNs terrorliste. Året etter stadfestet Høyesterett at utvisningsvedtaket er gyldig, men myndighetene i Irak har ikke villet garantere at mullaen slipper dødsstraff dersom han vender tilbake. Dermed står norske myndigheter nærmest maktesløse overfor Krekar.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Den rødgrønne regjeringen forhandlet forgjeves med Irak for å få til en utsendelse, og dagens regjering har tatt over dette arbeidet. Problemet er Irak og det faktum at den norske regjeringen er bundet av internasjonale forpliktelser som innebærer at Norge ikke kan sende noen til et land hvor de risikerer dødsstraff. Justisminister Anders Anundsen (Frp) slår fast at regjeringen må forholde seg til menneskerettigheter og gjør det klart at det ikke finnes hjemmel i dagens lovverk for å sette Krekar i forvaring.

Men på grunnplanet i Frp er det stor utålmodighet. Nestleder Per Sandberg gir regjeringen en frist til å ordne opp i løpet av året. Justispolitikeren Jan Arid Ellingsen (Frp) forutsetter er justisministeren gjør alt han kan for å få mulla Krekar ut «fortere enn bare juling».

Her er det tydeligvis en eller annen løsning på gang. Sandberg og Ellingsen ville ikke ha våget å gå så høyt på banen dersom de ikke visste noe vi andre ikke vet. Alternativt vil de to skape ekstra stor fallhøyde for partiet sitt. Det er tvilsomt at Frp vil tape stort blant velgerne dersom mulla Krekar forsatt må bli i Norge i lang tid, for partiet er ifølge meningsmålingene allerede nede på grunnfjellet. Men dersom justisministeren finner en løsning, vil nok en del frafalne velgere vende tilbake. Dette er nemlig en sak som engasjerer folk flest.

Anders Anundsen legger seg forbilledlig på et helt annet saklighetsnivå enn det vi hørte fra Frp i opposisjon. Den gang gikk Frp-leder Siv Jensen & co ut med svært klar tale i denne saken. Krekar skulle bli sendt ut på første fly, ble det lovet. Spørsmålet nå er om det finnes en løsning som Krekar mer eller mindre frivillig kan gå med på, men det er tross alt noe ganske annet.

Det står uansett igjen som et ugjendrivelig faktum at Frp over flere år har gitt løfter som det nå viser seg å være nærmest umulig å innfri. Virkelighetens verden er mer komplisert enn den ofte framstilles som av et populistisk parti i opposisjon.