Viser arkivet for stikkord livsignenavarsete

Navarsete presset ut

Liv Signe Navarsete trekker seg som leder i Senterpartiet. Her sammen med nestlederne Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe. Foto: Kjell Werner, ANB

Liv Signe Navarsete går av som Sp-leder på et ekstraordinært landsmøte i Senterpartiet allerede i vår. Lørdag ga hun etter for presset ved å si at hun er innstilt på å gi stafettpinnen videre til andre. Nestleder Trygve Slangsvold Vedum er favoritt til å ta over som hennes etterfølger.

Senterpartiet har bare landsmøter annethvert år, og ordinært landsmøte skal først holdes våren 2015. Men nå har situasjonen blitt ekstraordinær, i hovedsak på grunn av det rekorddårlige resultatet ved stortingsvalget i fjor. Partiets egne evalueringsutvalg har kommet med krass kritikk av ledelsen, først og fremst partilederen selv. Det kjølige forholdet mellom henne og nestleder Ola Borten Moe er også tema i rapporten fra utvalget.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Dette kommer i tillegg til flere uheldige episoder med Navarsete; alt fra gaver hun ikke skulle tatt imot, et hissig temperament og utskjellingen av Senterungdommens Sandra Borch. Og i forrige uke toppet kritikken seg ved da det ble kjent at Navarsete hadde tatt en telefon til daværende miljøvernminister for Bård Vegar Solhjell (SV) for å få flyttet traseen for E16 gjennom Lærdal lenger under boligen til hennes mann.

Den omstridte telefonen ble dråpen som fikk begeret til å flyte over for mange på Senterpartiets grunnplan. Fra flere hold ble det forlangt ekstraordinært landsmøte for å velge ny ledelse, og dermed var bråket for alvor i gang. Navarsetes motstandere fikk blod på tann. Men også tilhengere kom på banen og forsvarte henne. Dermed lå det an til full splittelse. En partileder trenger bred oppslutning for å ha nødvendig autoritet. Da er det uholdbart å eventuelt bli gjenvalgt med knapp margin. Det skjønte Navarsete til slutt. Hun satte partiet over egeninteresse.

Trygve Slagsvold Vedum har ennå ikke sagt seg villig til å stille som lederkandidat, men det er bare falsk beskjedenhet for å gi partidemokratiet en sjanse. Vedum er samlende og vil trolig bli valgt som ny leder, uten motkandidat. Men Sp har likevel strid i vente på partiets ekstraordinære landsmøte, rundt urokråka Ola Borten Moe. Også han er i dag nestleder, men han sitter ikke på Stortinget og er dermed i realiteten uaktuell som ny leder.

Tidligere var Ola Borten Moe av mange ansett som en klar kronprins i partiet, men han har svekket sine muligheter. Han må ta sin del av skylden for det anstrengte forholdet med Navarsete, og han blir nå av mange miljøengasjerte i partiet oppfattet som for oljevennlig. Ola Borten Moe ønsker å fortsette som nestleder, men flere fylkesledere krever at han blir med Navarsete i fallet siden han er en del av problemet.

Bestefaren Per Borten sa han slet med sprikende staur i sin koalisjonsregjering som gikk i oppløsning i 1971. Nå spriker det like mye internt i Senterpartiet. Det er ikke noe pent syn.

Sp-leder på ville veier

Sp-leder Liv Signe Navarsete er igjen i hardt vær. Foto: Terje Pedersen, ANB

Som avtroppende kommunalminister ringte Sp-leder Liv Signe Navarsete til daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) for å få lagt traseen for ny E16 gjennom Lærdal i tunnel. Både Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet ville imidlertid ha en 400 millioner kroner billigere løsning, 300 meter fra huset til Navarsete og hennes mann.

– Jeg er ikke berørt av den tunnelen, sier Navarsete til NRK. Det hører med til historien at et samlet kommunestyre i Lærdal, hvor Navarsetes mann tidligere var varaordfører, også har gått inn for tunnelalternativet. Solhjell innrømmer at han diskuterte saken med Navarsete, men han avviser at nærheten til Sp-lederens hus var tema i samtalen.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Den tidligere miljøvernministeren bedyrer at hans avgjørelse «ble tatt på bakgrunn av sakens innhold og anbefalinger». Solhjell har vektlagt å legge veien utenfor bebyggelse, av hensyn til sikker skolevei og landbruksinteresser. Solhjell hevder det er vanlig at statsråder tar kontakt med hverandre som partipolitikere eller når de har et lokalt engasjement. Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik, ser derimot alvorlig på saken. Den kan ende i Stortingets kontrollkomité.

Det er vel heller tvilsomt at telefonen fra Navarsete var avgjørende for Solhjells endelige valg av trasé i Lærdal, men mistanken er skapt. Navarsete var nok heller ikke inhabil formelt sett, men sunt bondevett burde ha fått henne til ikke å ta telefonen til den tidligere miljøvernministeren i tolvte time. Det dreide seg attpåtil om en avgjørelse som ble tatt mens den rødgrønne regjeringen satt på overtid etter et valgnederlag.

Stortingsrepresentanter og statsråder skal hele tiden ha fokus på det nasjonale og overordnede når de tar stilling til sakene som er til behandling i nasjonalforsamlingen eller i regjeringen. Samtidig er det helt naturlig at stortingsrepresentanter i tillegg jobber for fylket de er valgt fra. Også statsråder har et hjemfylke som de føler spesielt for. Men når du bor 300 meter fra en aktuell veitrasé, bør det ringe noen bjeller. Men det gjorde det dessverre ikke i Sp-lederens tilfelle i fjor høst.

Liv Signe Navarsete kom svekket ut av den interne evalueringsprosessen i Senterpartiet før jul. Nå har hun fått en ny ripe i lakken. Tunnelsaken kommer på toppen av et historisk dårlig stortingsvalgresultat, støyen rundt gaver hun ikke skulle tatt imot, problemene med å mestre sitt sinne, utskjellingen av Sandra Borch og det kjølige forholdet til nestleder Ola Borten Moe.

Begeret er fullt for mange i Senterpartiets rekker. Liv Signe Navarsetes dager som Sp-leder synes snart talte. Om ikke før, så i hvert fall på partiets landsmøte om et drøyt år. Lyset i Navarsetes tunnel er det vanskelig å få øye på.

Sp i dyp krise

Sp-leder Liv Signe Navarsete svarte onsdag på kritikken fra partiets evalueringsutvalg. Her flankert av nestlederne Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe. Foto: Kjell Werner, ANB

Senterpartiets ledelse får krass kritikk i partiets evalueringsrapport. Spesielt hardt går det ut over Sp-leder Liv Signe Navarsete. Hovedkonklusjonen er at partiet må tenke nytt og jobbe på andre måter.

Bakgrunnen er det historisk dårlige resultatet i høstens stortingsvalg. Senterpartiet fikk 5,5 prosent oppslutning ved dette valget, men partiet var relativt heldig med uttellingen og har dermed ti representanter på Stortinget. Valgnatta var Liv Signe Navarsete stolt over valgkampen som partiet hadde ført.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

– Noen kritikere har sagt at Senterpartiet gjorde en dårlig valgkamp. De som hevder det kjenner ikke oss og forstår ikke oss som parti, sa Navarsete. En drøy måned senere var tonen hennes mer ydmyk, og Navarsete spurte seg selv om hun som leder var synlig nok og tydelig nok. Hun stilte også spørsmål ved om ledelsen og partiet framsto samlet og troverdig.

Evalueringsutvalget konkluderer med at ledelsen brukte for liten tid sammen, både før og under den korte valgkampen. Det er en kjent sak at forholdet mellom Navarsete og nestleder Ola Borten Moe over lang tid har vært anstrengt og fylt av gjensidig mistillit dem imellom. Ola Borten Moe har valgt en mer tilbaketrukket tilværelse ved å si nei til en ny periode på Stortinget. Evalueringsutvalget bruker riktignok ikke navn, men det er likevel hard kost når det oppleves slik at partiets fremste tillitsvalgte ikke har den nødvendige tilliten til hverandre.

Den andre nestlederen, Trygve Slagsvold Vedum, kommer indirekte bedre ut av granskningen, både politisk og personlig. Evalueringsutvalget slår nemlig fast at valg av hovedsaker ikke bidro til å skaffe velgere, med unntak av mat/landbruk. De andre hovedsakene var samferdsel og eldreomsorg. Vedum var landbruksminister det siste året i den rødgrønne regjeringen og hovedarkitekten bak økningen av ostetollen.

Det er intet rop om umiddelbar avgang, men Liv Signe Navarsetes tid som leder av Senterpartiet er tydeligvis på hell. Dermed kan vi vente oss lederskifte på landsmøtet om halvannet år. Et ekstraordinært landsmøte for å framskynde prosessen synes uaktuelt.

Ola Borten Moe var lenge en opplagt påleggskalv, men han er tidligst aktuell i 2017 dersom han da er klar for et comeback på Stortinget. I en fersk meningsmåling for VG svarer riktignok en snau tredel av Sp-velgerne at Borten Moe er best egnet til å ta over. Men det er ikke velgerne som skal velge ny Sp-leder. Det er det landsmøtet som gjør, og på grunnplanet blant partiets tillitsvalgte har Ola Borten Moe svekket tillit. Noen peker på Marit Arnstad, men hun skal ikke ha slike ambisjoner.

Senterpartiet er i dyp krise. Når krybba er tom, bites hestene. Trygve Slagsvold Vedum ligger derfor best an til å ta over lederposisjonen. Det er så langt ingen «dark horse» å spore.

Kamp om kommuner

Varsel om en omfattende kommunereform er foreløpig det mest konkrete som har kommet ut av regjeringssamtalene i Nydalen i Oslo. Foto:Terje Pedersen, ANB.

De borgerlige partiene sliter med å bli enige om sentrale spørsmål i regjeringssamtalene. På tampen av forrige uke slapp de imidlertid ut én sak de vil gjennomføre. En ny regjering vil ha en omfattende kommunereform, som innebærer færre og større kommuner. Dette er et svært krevende prosjekt, og veien fram til målet er både kronglete og lang.

Les mer…

Rødgrønt fellesskap

Det ser ut som at Ap-leder Jens Stoltenberg, Sp-leder Liv Signe Navarsete og SV-leder Audun Lysbakken vil se mer i forskjellige retninger i opposisjon. Foto: Terje Pedersen, ANB

Det rødgrønne samarbeidet går naturlig nok over i en ny fase og form når tilværelsen nå blir i opposisjon. Det er et åpent spørsmål om Ap, SV og Senterpartiet går til valg som en felles allianse i 2017. Jens Stoltenberg slo tirsdag fast at Ap har gode erfaringer med det rødgrønne samarbeidet, men han la samtidig til at Arbeiderpartiets historie først og fremst har vært å regjere alene.

– Mer er det ikke å si om den saken, sa Stoltenberg og presiserte at det er opp til landsmøtet i Ap å ta stilling til dette. Selv har han et pragmatisk forhold til samarbeidsspørsmålet. Stoltenberg poengterer at Ap, SV og Sp fortsatt skal være venner, men han mener at opposisjonstilværelsen vil gi muligheter til å rendyrke partienes profil mer.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Også lederne i SV og Sp er tilbakeholdne med allerede nå å konkludere med hvordan partiene vil stille seg ved stortingsvalget om fire år. Audun Lysbakken har likevel håp om at SV kan bli så sterkt at det igjen kan spille en rolle som maktfaktor i norsk politikk. SV-lederen tror at vi kommer til å se et tydelig fellesskap mellom de rødgrønne partiene etter hvert som den nye borgerlige regjeringen legger fram ny politikk. Han har derfor håp om en ny rødgrønn regjering en gang i framtiden.

Det er forståelig at Jens Stoltenberg ikke vil legge lokk på den interne debatten og evalueringen som bør følge av årets valgnederlag. Nå gjelder det å bruke tid på å slikke sårene. Det er videre naturlig at Ap-lederen holder kortene litt til brystet inntil det er avklart hvilket forhold KrF og Venstre vil ha til den borgerlige regjeringen som Erna Solberg snart blir statsminister for.

Vi merker oss på den annen side at Stoltenberg er klar på at han vil bygge videre på det tette samarbeidet og den gode dialogen med LO. I den sammenheng bør han låne øre til LO-leder Gerd Kristiansen, som allerede i august sa at det er viktig å pleie det rødgrønne samarbeidet også etter et eventuelt valgnederlag.

Sentrale krefter i både Ap, Sp og SV tenker i samme baner. Det neste halvåret vil gi viktige avklaringer i så måte. De tre partiene har frihet til å flagge egne fanesaker, men de må samtidig unngå å tråkke hverandre for mye på tærne. Eksempelvis vil samarbeidsviljen i Sp bli svekket dersom Ap blir med på et kraftig kutt i antall politidistrikter og støtter en storstilt tvangssammensåling av kommuner.

Audun Lysbakken skal ha ros for relativt klar tale. Jens Stoltenberg er dessverre uklar. Ap-lederen burde i det minste ha signalisert behov for en bred og forpliktende allianse som kan danne motpol til det vi nå skimter på borgerlig side. Stoltenberg bør ha lært av alenegangen og valgnederlaget i 2001. Da må han unngå å støte Senterpartiet fra seg og isolere SV. Det gjelder å ha venner og allierte i politikken.

Tull på grensen

(Hver dag passerer 12.000 biler grensen mellom Norge og Sverige på Svinesund. Her, og mange andre steder blir det lang passkøer med Senterpartiets forslag til grensekontroll.)Senterpartiets landsmøte sist helg vedtok, med Sandra Borch og Jenny Klinge som arkitekter, å jobbe for å få Norge ut av Schengen-samarbeidet, som blant annet innebærer passfrihet mellom de 26 landene som deltar.

Les mer…

Aktivitet i hele landet

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete karakteriserer norsk distriktspolitikk som en suksess. Foto: Vidar Ruud, ANB

Fredag la regjeringen fram en ny stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken. «Ta hele landet i bruk», heter meldingen som naturlig nok ble presentert av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp). Hun snakket om en suksesshistorie hvor Norge har klart å kombinere sterk økonomisk vekst med gode levekår over hele landet og relativt små geografiske forskjeller.

Norge er fortsatt preget av sentralisering og fraflytting fra mange distriktskommuner, men det er en myte at det går en ensidig flyttestrøm fra distriktene til storbyregionene. Flyttestrømmene er nesten like store hver vei. Dersom vi tar med innvandring fra utlandet har alle landsdeler netto innflytting. Alle fylkene har vekst i folketallet de siste årene, og det var 118 flere kommuner med vekst i 2011 enn i 2006.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Navarsete mener at regionalpolitikken virker, men det er ikke er utvikling som har kommet av seg selv. Det er et resultat av en aktiv politikk. I meldingen foreslås det i hovedsak en videreføring av gjeldende politikk, men det varsles også noen nye grep. Navarsete lover hjelp til gründere gjennom en egen nettportal, næringsutviklingen i fjellbygdene skal styrkes og det loves penger til mer samarbeid mellom næringslivet og skoleverket.

Norge har i stor grad klart å ta hele landet i bruk, takket være god distriktspolitikk og landbrukspolitikk. Det er bare å kjøre bil gjennom Sverige, så ser vi hvordan det kunne ha vært her til lands dersom norske politikere ikke hadde vært framsynte og aktive. På store deler av den svenske landsbygda er det folketomt, mens det på norsk side er lys i de fleste av husene.

En god samferdselspolitikk er en forutsetning for å ha aktivitet i hele landet. Da gjelder det spesielt å satse på bedre veier, havner og muligheter for bredbånd. Det kan åpne for større naturlige arbeidsmarkeder, slik at flere pendler framfor å flytte inn til sentra hvor det allerede er stort press.

Det viktigste distriktspolitiske virkemiddelet er nok den geografisk differensierte arbeidsgiveravgiften. Den varierer fra null i mesteparten av Nord-Norge til 14 prosent i de sentrale strøkene av landet. Verdien av denne skattelettelsen for store deler av landet er på 13 milliarder kroner. I år skal EU vedta nye retningslinjer for regionalstøtte, og disse vil kunne få innvirkning på norsk politikk på dette området.

Da må Norge stå på for å få et best mulig resultat, både for den differensierte arbeidsgiveravgiften og ordningen for spesiell investeringsstøtte. Her gjelder det å ha gode argumenter for den litt spesielle situasjonen i annerledeslandet Norge. Ved tidligere korsveier har Norge måttet kjempe hardt og lansere nye vrier for å beholde disse ordningene. Det er bare å ønske Liv Signe Navarsete god tur til Brussel.

Sp vingler om EØS

For Sp-leder Liv Signe Navarsete er det en krevende øvelse å berolige Ap og samtidig komme EØS-mostanderne i eget parti i møte. Foto: Terje Pedersen,ANB.

De fleste antok at EØS-striden mellom de rødgrønne partiene var over etter Sp-leder Liv Signe Navarsetes intervju med Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) sist fredag. Der sa hun at utmelding av EØS ikke ville bli tema for en ny rødgrønn regjering.

Les mer…

Fredspris og folkeskikk

Mandag mottar Den europeiske union – EU – Nobels fredspris i Oslo rådhus. 21 statsledere fra EUs medlemsland er til stede under utdelingen. Hele verden vil følge den høytidelige seremonien. Og som vanlig deltar den norske kongefamilien, regjeringsmedlemmer, norske politikere og store deler av den norske samfunnseliten. Dessverre er det også enkelte som har varslet de ikke vil delta. Noen skylder på andre gjøremål.

Les mer…

Valgkamp om EØS

Sp-leder Liv Signe Navarsete utfordrer regjeringssamarbeidet ved å varsle at hennes parti vil gjøre EØS-avtalen til en valgkampsak. Foto: Vidar Ruud, ANB

Senterpartiet og SV tar risikoen med å sprenge det rødgrønne regjeringssamarbeidet ved bringe EØS-spørsmålet inn som en viktig sak i neste års valgkamp.

Les mer…

Makt og motmakt

Kommunalminister Liv Signe Navarsete utfordrer Oslo-makta og påpeker misforholdet mellom distriktene og hovedstaden. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Kommunalminister og Sp-leder Liv Signe Navarsete gjør en viktig jobb når hun tar opp tråden fra fjorårets omdiskuterte motmakt-kampanje og setter søkelyset på den skjeve maktfordelingen mellom distrikts-Norge og Oslo.

Les mer…

Urent trav av Sp

Sp-leder Liv Signe Navarsete hadde mye å svare for både under og etter høringen i Stortinget. Foto: Vidar Ruud, ANB

Den ulovlige partistøtten fra Eidsiva Energi og Troms Kraft til Senterpartiet er en kraftig ripe i lakken for både olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, partileder Liv Signe Navarsete og for partiet. Men den åpne høringen i Stortinget om statsrådens habilitet gjorde neppe skaden verre enn den var. Den kan vel knapt bli større enn den allerede er. Spørsmålet om Riis-Johansen kjente til energiselskapenes bidrag på en halv million kroner eller ikke, eller burde ha kjent til, kom ikke nærmere noen fullgod besvarelse.

Men ministerens forsikringer om at dette var ukjent for ham, tross et virvar av e-poster som angivelig gir inntrykk av det motsatte, virker troverdig. Å gnage videre på dette spørsmålet vil kun bidra til å ødelegge politikernes anseelse, både de som angriper og de som forsvarer seg, ytterligere. Selv om det riktignok fortsatt stinker av saken, er det på ingen måte noe bevis som kan drive den videre.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Formelt gjaldt Stortingets høring olje- og energiministerens rolle og habilitet. Likevel var Sp-leder og kommunalminister Liv Signe Navarsetes opptreden overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen vel så interessant. Selv om det var daværende generalsekretær Ivar Egeberg som håndterte avtalen om partistøtte, og burde visst at offentlig eide selskaper ikke kan gi økonomisk støtte til å politiske partier, innrømmet Navarsete at hun er ansvarlig for det som skjer i partiet. For første gang påtok hun seg også ansvaret for at Riis-Johansen ikke var blitt informert om hvem partiet hadde inngått avtale med. I tidlige faser av denne saken uttalte Sp-lederen seg på en måte som ble tolket som at hun forsøkte å skylde på olje- og energiministeren og en annen Sp-statsråd, Magnhild Meltveit Kleppa. Hadde ikke Navarsete justert sin beskrivelse, kunne hun risikert å bidra direkte til at olje- og energiministeren måtte forlate regjeringen.

I vårt politiske landskap har Senterpartiet hatt ord på seg for å være dyktige til å manøvrere og drive hestehandel. Slike aktiviteter foregår gjerne på det uformelle planet. Kanskje er det symptomatisk at det nettopp er Sp som blir tatt for urent trav og brudd på reglene for partifinansiering.

Penge-blamasjen skader ikke bare Senterpartiet, men hele den rødgrønne regjeringen. Statsråder som har kommet i det uføret som Navarsete og Riis-Johansen har gjort, går vanligvis en utrygg framtid i møte. Det gjør de neppe i dette tilfellet. Hvis Terje Riis-Johansen må forlate regjeringen på grunn av denne saken, kan han komme til å ta med seg sin egen partileder i fallet. Hun er Senterpartiets leder og en særdeles viktig person i regjeringssamarbeidet. Hadde Jens Stoltenberg blitt nødt til å be henne gå, hadde han samtidig avsluttet det rødgrønne prosjektet. Det kan han ikke. Senterpartiet blir sittende.