Viser arkivet for stikkord likestilling

Mer kvinnekamp

LO-leder Gerd Kristiansen samlet tusenvis av tilhørere på Youngstorget og varslet at kampen for likestilling blir en hovedsak for fagbevegelsen. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Vårens massive kvinneopprør, som manifesterte seg kraftig på kvinnedagen 8. mars, tvang regjeringen til å parkere reservasjonsretten for fastleger. Tilbaketoget ble møtt med jubel, men også avventende skepsis.

Les mer…

Klok retrett

Helseminister Bent Høie tar neppe sjansen på bare å gi det opprinnelige forslaget en ny innpakning uten å foreta grunnleggende endringer. En ny runde med demonstrasjonstog, protester og motstand er neppe noe han eller regjeringen ønsker å oppleve en gang til. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Erna Solberg, Bent Høie og resten av regjeringen så neppe fram til at årets 1. mai skulle bli en reprise av 8. mars-opprøret mot reservasjonsretten. Høringsuttalelsene som har kommet inn til Helsedepartementet er et rungende nei til forslaget.

Les mer…

Marsjerer mot Erna

Statsminister Erna Solberg og hennes regjering kan ha bidratt til en kvinnestorm mot seg selv som kanskje varer helt til valget i 2017. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Det er lenge siden 8. mars-arrangørene har fått så mye drahjelp for å få kvinner til å marsjere i gatene som i år.

Les mer…

Uærlig debatt

Uheldige og uforsiktige ordvalg fra en politiker, som Inga Marte Thorkildsen, er som regel et dårlig utgangspunkt for en god og ærlig debatt. Foto: Terje Pedersen, ANB

Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) var åpenbart både uheldig og uforsiktig med ordvalget da hun uttalte seg om kvinners deltidsarbeid til Aftenposten 8. mars.

Les mer…

Mer enn merkedag

Kampen mot ufrivillig deltid i mange kvinneyrker er et viktig krav når 8. mars skal markeres. Foto: Vidar Ruud, ANB._

Vårt samfunn er i evig endring, heldigvis. Det er det som bringer oss framover. Rammene rundt den internasjonale kvinnedagen og innholdet dagen fylles med, har også forandret seg siden 1972 – da norske kvinner gjenopptok tradisjonen med å markere 8. mars. Det er også bra, selv om neppe alt som har dukket opp i forkant av årets kvinnedag kan hevdes å bringe oss framover.

Les mer…

Kvinner for fred

Ved å gi fredsprisen til Tawakkol Karman (bildet) fra Jemen og Ellen Johnson-Sirleaf og Leymah Gbowee i Liberia understreker komiteen for Nobels fredspris at verdens kvinner har en helt avgjørende betydning i arbeidet for å skape varig og stabil fred i verden.

Årets fredspris til Ellen Johnson-Sirleaf og Leymah Gbowee i Liberia og Tawakkol Karman i Jemen er en stor anerkjennelse av kvinners avgjørende betydning for å skape fred og til framveksten av stabile demokratier i den tredje verden.

Les mer…

Kvinneregjeringen 25 år

Gro Harlem Brundtland satte en ny standard for likestilling med sin kvinneregjering i 1986. Dette bildet er fra landsmoderens 70-årsfeiring i 2009. Foto: Terje Pedersen, ANB.

I dag er det 25 år siden Gro Harlem Brundtland dannet sin kvinneregjering. Fram til den dagen hadde norske regjeringer vært kraftig dominert av menn. Kvinnelige regjeringsmedlemmer ble av mange betraktet som politisk pynt. Men Gro ville det annerledes og møtte opp hos kong Olav med en regjering der 8 av de 18 statsrådene var kvinner.

Aldri hadde noe tilsvarende skjedd i verdenshistorien. Begivenheten vakte internasjonal oppsikt og ble et symbol for likestilling både her i Norge og over hele verden. På en bauta ved Sakai pikeskole i Osaka i Japan står de kvinnelige statsrådenes navn inngravert sammen med diktet «Den dagen fjell vil bevege seg» av den japanske forfatteren Akiko Yosana.

Les mer…

Likhet for mor og far

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken presenterte regjeringens forslag til foreldrepermisjon som innebærer at mor og far behandles likt. Foto: Vidar Ruud, ANB

Regjeringen vil øremerke 12 ukers foreldrepermisjon til far og en like lang periode til mor. Disse ukene kan ikke overføres til den andre av foreldrene. Resten av permisjonstiden, 20 uker, kan de nybakte foreldrene selv avgjøre fordelingen av

Med regjeringens stortingsmelding om likelønn blir prinsippet om en tredeling av foreldrepermisjonen gjort tydelig, selv om fellesperioden er større enn den som forbeholdes hver av foreldrene. Prinsippet har bred støtte; fra likelønnskommisjonen, kvinnepanelet, mannspanelet, NHO og LO. Høyre og Fremskrittspartiet er derimot ikke enig i en tredeling. De mener at myndighetene ikke skal blande seg inn i hvordan familiene organiserer sin hverdag.

Foreldrepermisjon handler ikke bare om familienes indre liv. Fordi det er kvinnene som i stor grad benytter permisjonsordningen, er den en svært viktig grunn til at lønnsgapet mellom kvinner og menn har holdt seg uforandret siden 1997. Siden da har norske kvinners gjennomsnittslønn vært 85 prosent av mennenes. Antallet barn i en familie og hvordan forsørgeransvaret praktiseres, påvirker foreldrenes lønn.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Når det er mødrene som disponerer det meste av foreldrepermisjonen, sakker de akterut i forhold til den generelle lønnsutviklingen. Dess flere barn, jo større lønnsgap. I de tilfellene far har tatt en større andel av foreldrepermisjonen enn dagens ti uker, og mor dermed kommer tidligere ut i arbeidslivet, viser det seg at hun ikke opplever et like stort lønnsgap som mange av sine medsøstre. En utvidelse av den øremerkede fedrekvoten og bedre fordeling av potten på 20 uker er et viktig likelønnstiltak. Uten en jevnere fordeling av foreldrepermisjonen er det ikke mulig å oppnå likelønn. Når høyrepartiene ikke vil ha fedre- og mødrekvoter, må de også innrømme at de ikke er opptatt av likelønn annet enn i festtaler.

Uansett vil nok den nye ordningen i praksis medføre at det fortsatt er mor som blir mest hjemme i barnets første leveår. Derfor vil sikkert noen hevde at regjeringens tiltak ikke gir noe vesentlig bidrag til økt likestilling mellom foreldrene. Andre, også profilerte likestillingsforkjempere, mener barnets beste – ikke fordelingen av permisjonsukene mellom foreldrene – er det som må telle mest. Spørsmålet er imidlertid om det er dette som vektlegges når mor og far skal fordele permisjonstiden mellom seg, eller om resultatet skyldes gammeldags kjønnsrolletenking og økonomiske årsaker.

Uomtvistelig er det i hvert fall at det er til barnas beste at de i sitt første leveår kan oppleve perioder der de har tett samvær med enten mor eller far. Moderne foreldre betrakter nok også retten til like lang foreldrepermisjon som en berikelse. Regjeringens forslag til endret foreldrepermisjon tar godt hensyn til både familienes egen frihet og myndighetenes behov for å skape bedre grunnlag for likestilling og lønnsutjevninger.