Viser arkivet for stikkord kommunesammenslåing

Folkets røst i kommunene

Kommunalminister Jan Tore Sanner vil ha færre og større kommuner. Foto: ANB-arkiv

Regjeringen har sparket i gang en omfattende kommunereform. Ønsket er færre og større kommuner innen stortingsvalget i 2017. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener å kunne registrere at både interessen og forståelsen for å slå sammen kommuner står sterkt i folket.

– Holdningen har helt klart endret seg. Å snakke om å slå sammen kommuner er langt mindre kontroversielt enn tidligere, sa Sanner nylig i et intervju med ANB. Folk vil ha gode tjenester, og det er ifølge Sanner lettere å få til i det han kaller mer robuste kommuner.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Sammenslåing av kommuner har vært et omstridt tema i over 50 år, og nå står vi altså foran en ny omfattende reform. Befolkningen må uansett trekkes grundig inn i prosessen.

Spørsmålet er så hvem som skal bestemme at kommuner skal slå seg sammen. Det er bred politisk enighet om at frivillighet her er hovedlinjen, men Stortinget kan komme til å skjære igjennom i tilfeller der eksempelvis tre kommuner vil ha sammenslåing mens en fjerde sier nei. Det neste spørsmålet blir om folket bør spørres gjennom en folkeavstemning.

Innbyggerne vil her ha et ord med i laget, skal vi tro en meningsmåling som Sentio har utført for avisen Klassekampen. I denne undersøkelsen svarer 64 prosent av de spurte at kommunesammenslåinger skal avgjøres med folkeavstemning. Bare 34 prosent mener det er opp til politikerne å avgjøre.

Kommunalministeren mener folkeavstemning er en dårlig idé, og han får litt overraskende følge av Fremskrittspartiets Helge André Njåstad, som mener dette er en for komplisert sak til at den kan avgjøres med et ja eller nei. Han mener det er mer fornuftig med en bred innbyggerundersøkelse med mange spørsmål.

Frp har programfestet at folket gjennom folkeavstemninger skal gis adgang til å avgjøre «viktige» og «store samfunnsmessige» saker. Å arrangere OL i 14 dager her i Norge var så viktig at folket burde spørres i 2013. Men å slå sammen en kommune med en annen er i dag ikke en stor nok sak. Fremskrittspartiet har tydeligvis kommet på bedre tanker etter et drøyt år i regjering.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har et poeng når han viser til at et vedtak om kommunesammenslåing får konsekvenser langt ut over en valgperiode. Derfor bør saken etter hans mening avgjøres med folkeavstemning, ikke av politikere som bare er valgt for fire år.

Et bedre alternativ er imidlertid å gjøre større kommuner til et sentralt tema ved høstens kommunevalg, slik tidligere Sp-leder og nåværende fylkesmann i Østfold, Anne Enger, anbefaler. Slik kan vi slå ring om det representative demokratiet.

Færre kommuner

Akkurat nå er det stemning for kommunesammenslåing i folket. Men som erfaren politiker vet Jan Tore Sanner svært godt at meningsmålinger er noe annet enn valg og beslutninger.Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix.

Kommunalminister Jan Tore Sanner hadde all grunn til å smile bredt da Bergens Tidende for noen dager siden presenterte en meningsmåling som viste at folk flest stiller seg positive til å slå sammen kommuner.

Les mer…

Kamp om kommuner

Varsel om en omfattende kommunereform er foreløpig det mest konkrete som har kommet ut av regjeringssamtalene i Nydalen i Oslo. Foto:Terje Pedersen, ANB.

De borgerlige partiene sliter med å bli enige om sentrale spørsmål i regjeringssamtalene. På tampen av forrige uke slapp de imidlertid ut én sak de vil gjennomføre. En ny regjering vil ha en omfattende kommunereform, som innebærer færre og større kommuner. Dette er et svært krevende prosjekt, og veien fram til målet er både kronglete og lang.

Les mer…

Færre kommuner

Hjemkommunen er en del av vår identitet. Men dagens kommunestruktur byr samtidig på store utfordringer med tanke på god og effektiv organisering og muligheter til å gi innbyggerne tilfredsstillende tjenester. Foto: Vidar Ruud. ANB.

Sett fra et nasjonalt perspektiv og med rasjonell driftsøkonomi som utgangspunkt, kan det være klokt å slå sammen kommuner i Norge.

Les mer…

Tom trussel om tvang

Hadia Tajik er åpen for å bruke makt for å slå sammen kommuner. Det blir neppe Ap’s politikk. Foto: Bjørn Erik Dahl, ANB

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hadia Tajik har selvsagt helt rett når hun sier at mange av landets kommuner er for små til å løse de krevende omsorgsoppgavene i årene framover.

Les mer…

Kamp om kommunene

Debatten om kommunesammenslåing vil aldri dø i Norge. Trolig vil dette bli et hett tema både i Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet når partiprogrammene til storingsvalget i 2013 skal lages. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Sju av ti norske lokalpolitikere mener det bør bli færre og større kommuner i Norge, ifølge bladet Kommunal Rapport. Men like ivrige er de ikke når spørsmålet gjelder sin egen kommune.

Les mer…

Tvil om tvang

Oppgavene i helsektoren er etter hvert så omfattende at de minste kommunene har store problemer med å utføre dem alene

Det skjer nesten hvert år det ikke er valg og det ikke er noen stemmer å miste. Politikere blir «høye og mørke» og skal slå sammen landets kommuner med tvang. Men når valgdagen nærmer seg, hører vi lite om saken. Grunnen er enkel: Mange velgere føler sterkt identitet til sin egen kommune og er slett ikke interessert i å bli slått sammen med nabokommunen. For partiene blir kortsiktig velgeroppslutning viktigere enn å gjennomføre det de, i hvert fall i mellomvalgårene, mener er riktig. Den siste uka har de holdt på igjen. Aps nestleder Helga Pedersen er åpen for tvang – etter 2013 vel og merke. I sommer lanserte Frp et diskusjonsnotat som foreslår å redusere antallet kommuner fra 430 til 99. Også ledende folk i Høyre uttaler seg i retning av at de kan tenke seg å bruke makt.

Det er mange god grunner til å redusere antallet kommuner i vårt land. Med alle de oppgavene kommunene etter hvert er pålagt å håndtere, er det mange som kort og godt blir for små til å makte oppgavene. Det går blant annet ut over en hardt tiltrengt opptrapping av barnevernet og mulighetene til å følge opp kravene i den nye helsereformen som regjeringen nå er i ferd med å sjøsette. Derfor er det ikke unaturlig at en ny diskusjon om kommunesammenslåing, enten frivillig eller tvangspålagt, igjen dukker opp. Likevel kan vi allerede nå med stor sannsynlighet fastslå at det ikke kommer til å skje vesentlige endringer i kommunestrukturen.

Sannheten er at ingen partier i Norge går inn for å bruke makt i dette spørsmålet. Fram til midten av 90-tallet hadde både Arbeiderpartiet og Høyre programfestet at de, om nødvendig, var villige til å ta i bruk makt den gangen. Men nå er pisken gjemt i skapet. I dag nøyer også de seg med å oppfordre til frivillig sammenslåing, og frister med gode økonomiske vilkår for dem som vil. Selv med ei slik gulrot har effekten vært minimal.

Ordførere og lokalpolitikere er de som dominerer når partienes landsmøter skal vedta de politiske programmene. Derfor har forslag om å gå inn for tvangssammenslåing i praksis ingen mulighet til å bli vedtatt. Helga Pedersen, Per Sandberg og andre tilhengere av tvang kan mene hva de vil og bruke all verdens overbevisende argumentasjon. Til slutt kommer de uansett til å lide nederlag og blir nødt til å tusle ut av landsmøtesalen med halen mellom beina, slik mange har gjort før dem.

Heldigvis ser vi eksempler på kommuner som har større fantasi til å finne gode praktiske løsninger for å løse sine oppgaver. Måten flere kommuner har gått sammen på for å etablere lokalmedisinske sentere, betyr at innbyggerne ikke behøver å reise så langt som tidligere for å få tilbud om helsetjenester. Med velutviklet organisert samarbeid mellom kommuner vil vi få både et tilfredsstillende grunnlag for god drift og samtidig tilfredsstille innbyggernes behov for lokal identitet og forankring.