Viser arkivet for stikkord jul

God jul til alle!

Så står den for døra, selveste julaften. Men allerede i flere måneder har vi blitt godt minnet på hvilken høytid vi står foran.

Les mer…

Julen er her

Bare timer igjen nå, så inntar den våre hjem: Julefreden. For noen gjenstår fortsatt de siste forberedelsene. Kanskje er ikke alle gavene kjøpt eller pakket inn. Det kan bli et ekstra ærend til butikken for å skaffe det som var uteglemt da vi i forrige uke fylte handlevogna til randen med middagsretter, drikkevarer, frukt, godterier og diverse annet spisende.

Les mer…

Vi åpner hjertedøra

Aldri tidligere noe år har det vært så stor oppmerksomhet om alle dem som opplever at julen kan være en ensom og trist periode. Den som satt temaet på dagsordenen, var Reidun Orest fra Oslo.

Les mer…

Krevende julekveld

Om få timer samles de fleste av oss til julefeiring, julemiddag og julepresanger sammen med våre nærmeste. Ingen dag i året er mer preget av familie og nære relasjoner enn julaften. Det finnes neppe noen anledning der vi kommer tettere på hverandre enn i de magiske timene denne kvelden.

Les mer…

Klodens krevende jul

Reisende på flyplasser i hele Europa, også Gardermoen, har opplevd en vanskelig førjulstid med kansellerte fly. Foto: Vidar Ruud, ANB

Opptakten til årets julehøytid har fortonet seg annerledes enn vi er vant til og slett ikke slik vi ønsker oss. Verst har det gått ut over tusenvis nordmenn og andre som har sittet værfast i dagesvis på europeiske flyplasser. Forhåpentligvis har alle til slutt greid å komme fram til sine kjære og kan feire jul på vanlig måte. Heldigvis medførte det ikke direkte eller alvorlige konsekvenser for noen, men den mislykkede aksjonen fra selvmordsbomberen i Stockholms julegater satte en støkk i oss alle. Mindre alvorlig, men likevel viktig for svært mange som bruker den til kommunikasjon, var det at den nettbaserte telefonitjenesten Skype brøt sammen to dager før jul. Flere millioner brukere over hele verden måtte finne alternative løsninger.

På hver sin måte viser disse eksemplene hvor sårbare vi er i et åpent og moderne samfunn. Vi forventer å kunne bevege oss fritt uten risiko. Vi forflytter oss stadig mellom land og verdensdeler. Vi er både vant til, og avhengig av, å bruke telefon og nett til å ha hyppig kontakt med hverandre. Når dette trues eller ikke fungerer, er det et alvorlig varsko. Skjer samfunnsutviklingen så raskt, og har den blitt så avansert, at vi ikke er i stand til å ta hånd om den på en tilfredsstillende måte? Svaret er uansett ikke å gå tilbake. Men både for dem vi har valgt som våre ledere og for hver enkelt av oss, er det et tankekors å se hvor lite som skal til for å sette deler av samfunnet ut av spill.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Samfunnets sårbarhet, konsekvensene av økonomiske tilbakeslag i mange land og økende aggresjon fra religiøse og politiske fanatikere, peker dessverre i en annen retning enn julebudskapets verdier om fred, forsoning, og fellesskap. Riktignok er julen en kristen høytid. Men for de fleste av oss er nok den religiøse tilnærmingen til julefeiringen etter hvert ganske utydelig. I vår tid handler julen mer om fridager der vi pleier omgang med, og viser ekstra omsorg for, familie og venner. Foruten å gi gaver til sine nærmeste, er det også mange som gir bidrag til veldedige formål i Norge eller andre land. Det er en god tradisjon.

Vår tids jul er basert på verdier som er universelle på tvers av religionene. Derfor har julefeiringen fått fotfeste også utenfor miljøer som bekjenner seg til kristendommen. Selv om kirkens menn og kvinner neppe liker en slik utvikling, er det å håpe at julens «avkristning» er ett bidrag som gjør det enklere å bygge ned skiller som skaper konfrontasjoner, konflikter, krig og terror i verden. Men det krever selvsagt også en tilnærming fra dem som bekjenner seg til en annen tro. Den største julegaven verden kan få, er hvis de som truer med bomber og våpen legger dem til side og i stedet bruker kreftene på å skape grunnlag for fredelig sameksistens, rettferdig fordeling og et bærekraftig miljø.