Viser arkivet for stikkord høyre

Vil det gå seg til?

Erna Solberg sier regjeringen gjennomfører den politikken Høyre og Frp gikk til valg på, og at ingen derfor bør være overrasket. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix.

Da statsminister Erna Solberg oppsummerte den politiske høsten i fjor på denne tiden, hadde knapt hurraropene etter valgseieren og landets nye blåblå regjering lagt seg. På gårsdagens tilsvarende seanse var stemningen en ganske annen.

Les mer…

Dressert av økonomene

Finansminister Siv Jensen framsto forbløffende likt med sine forgjengere, uansett partifarge, da hun presenterte forslaget til statsbudsjett for 2015. Foto: Scanpix NTB.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 har en klar Høyre/Frp-profil, selv om den nok er betydelig blassere enn mange velgere så for seg i fjor høst.

Les mer…

Idretten i spagat

Idrettspresident Børre Rognlien t.h. og Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland kjempet hardt for å få OL til Oslo, men Høyre sa nei. Foto: Scanpix NTB.

Om man skal juble eller gråte over den overraskende avgjørelsen på Høyres grupperom i Stortinget som stanset prosessen for OL i Oslo i 2022, kommer selvsagt an på øynene som ser.

Les mer…

Murring i KrF

KrF-leder Knut Arild Hareide opplever murring fra partifeller som mener samarbeidsavtalen med Høyre og Fremskrittspartiet bryter med partiets verdier. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Fortsatt har det ikke gått ni måneder siden Erna Solberg tiltrådte som statsminister. Men allerede nå tar framtredende KrF’ere til orde for at partiet må bryte den borgerlige samarbeidsavtalen og forlate rollen som støtteparti for den blåblå regjeringen. Fremst blant dem står partiveteran Odd Anders With. Han har vært nestleder i partiet og var statssekretær i Kjell Magne Bondeviks regjeringer. At murringen kommer etter så kort tid, er oppsiktsvekkende.

Les mer…

Erna løftet blikket

Erna Solberg sto naturlig nok i fokus på helgens landsmøte i Høyre. Foto: Terje Pedersen, ANB

Høyre-leder Erna Solberg satte tonen på helgens landsmøte i partiet. Hun løftet blikket. Det var en statsminister som innledet til debatt fredag. Erna Solberg så utover landets grenser, og så løftet hun klima som sak for regjeringen og Høyre. Som statsminister har hun blitt kritisert for at klimaspørsmålet står sentralt nok i regjeringsplattformen. Nå svarte hun med konkrete og realistiske tiltak som forsterker klimaforliket mellom partiene på Stortinget.

Statsministeren var også i det rause hjørnet. Hun ga ros til Fremskrittspartiet generelt og Siv Jensen spesielt. Erna Solberg hevdet at alle systemer har godt av at noen stiller de spørsmålene som ikke har vært stilt før og ser på vedtatte sannheter med et nytt blikk. Det gjør Frp, og det mener Erna Solberg at vi alle har godt av. Det vanket også godord til Venstre og Kristelig Folkeparti.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Aftenposten presenterte søndag en interessant meningsmåling. Den viser at både KrFs og Venstres velgere vil ha sine partier inn i regjering. «Min dør står fortsatt åpen», sier Erna Solberg og legger til at det er mange gode grunner for det. For statsministeren handler dette først og fremst om langsiktighet i samarbeidet på borgerlig side fram mot stortingsvalget i 2017. Erna Solberg vil gjøre alt for å unngå at spesielt KrF skifter side ved neste korsvei. Mye tyder på at KrF og Venstre vil gjøre opp status etter lokalvalget neste år.

Det er spesielt interessant å merke seg at de borgerlige partiene holder stand, over et halvt år etter overtakelsen. Hvis meningsmålingens hadde vært valg i dag ville de borgerlige beholdt sine 96 mandater på Stortinget. Det trengs bare 85 for å ha flertall. Til sammenlikning mistet de rødgrønne sitt 2005-flertall allerede i januar 2006. De rødgrønne klarte riktignok å bli gjenvalgt i 2009, men da forsvant flertallet på målingene allerede måneden etter og kom aldri igjen. Høyre har nå 27,7 prosent på snittet av målingene. Det er ett prosentpoeng over valgresultatet i fjor høst. Enda mer bemerkelsesverdig er det at Frp bare har mistet 2,5 prosentpoeng i den samme perioden.

Erna Solberg nevnte knapt ordet skatt i sin tale. Statsministeren skrøt riktignok av at arveavgiften er fjernet, og så varslet hun at det vil bli satt ned en grønn skattekommisjon før sommeren. Regjeringen har allerede kuttet skattene med over sju milliarder kroner, og mer skal det bli.

Velgerne bør spørre seg om dette er rett medisin for et Norge hvor vi nå må forberede oss på eldrebølgen og en fallende oljeproduksjon. Gassen erstatter foreløpig dette fallet, men den er dårligere betalt enn oljen. Norge må ikke tære på oljeformuen, bare bruke avkastningen. Regjeringen bør derfor presses til å begrunne sitt forsvar av store skattelettelser. De må ikke snikes inn uten debatt.

Marsjerer mot Erna

Statsminister Erna Solberg og hennes regjering kan ha bidratt til en kvinnestorm mot seg selv som kanskje varer helt til valget i 2017. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Det er lenge siden 8. mars-arrangørene har fått så mye drahjelp for å få kvinner til å marsjere i gatene som i år.

Les mer…

Asylavtalen

Avtalen om asylpolitikken kom etter mye tautrekking mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Fredag presenterte regjeringspartiene Frp og Høyre og støttepartiene KrF og Venstre endelig et opplegg som konkretiserer samarbeidsavtalens kapitel om asyl- og innvandringspolitikk. Da hadde det pågått tautrekking helt siden Norges nye regjering tiltrådte.

Les mer…

Høyre i spagat

KrF-nestleder Dagrun Eriksen ønsker å gå nye runder ned statsminister Erna Solberg (H) om regjeringens forslag til reservasjonsmulighet for leger som ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Foto: Vidar Ruud, ANB

Statsminister Erna Solberg (H) har havnet i et hardt krysspress. Ordførere over hele landet gjør opprør mot regjeringens forslag om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise pasienter til abort. På den annen side presser KrF på for å få oppfylt avtalen med Høyre og Fremskrittspartiet. En særavtale på en setning er opphavet til hele striden.

165 av 187 ordførere som har svart på VGs undersøkelse sier nei til den foreslåtte reservasjonsmuligheten. Blant de som sier nei er det 19 Høyre-ordførere. Det hører med til historien at Erna Solberg har fått tommelen ned fra profilerte Høyre-ordførere i storbyene Bergen, Oslo og Tromsø.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Høyre/Frp-regjeringen kunne nylig feire 100 dager ved makten. Nå har blåmandagen kommet i et viktig prinsipielt spørsmål. Stortingsgruppa i Høyre har riktignok stilt seg bak avtalene som er inngått med KrF og Venstre for å skape parlamentarisk ryggdekning, men ordførerne ble ikke spurt. Når nå kommunene selv får friheten til å reservere seg mot det nye opplegget, så griper de fleste begjærlig denne muligheten.

Erna Solberg synes å ha undervurdert trykket innad i egne rekker. Så langt er det få som har bitt på det hun kaller «overtalelsens og forståelsens erkjennelse». Statsministeren argumenterer med at det er hensynet til abortsøkende kvinner som for henne er det viktigste. Hun viser til at det nå blir mulig på forhånd å vite om de risikerer å møte en lege som ikke vil gi henvisning til abort. Det kunne ha vært et holdbart argument dersom regjeringen hadde foreslått en reell reservasjonsrett. Men det blir dobbelt galt når kommunene nå kan si nei over en lav sko.

Det er riktignok kommunene som har arbeidsgiveransvaret for fastlegene, men kommunene bør ikke bli en arena for etiske dragkamper. De bør overlates til Stortinget, som i tilfelle bør legge strenge kriterier for når kommuner skal ha adgang til å avvise ordningen. Det bør i første rekke gjelde småkommuner med få fastleger og lang avstand til alternative fastleger.

KrF-nestleder Dagrun Eriksen mener at regjeringens forslag ikke gir en reell reservasjonsadgang. Helseminister Bent Høie (H) er uenig. Han viser til at forslaget som nå er sendt på høring gir den muligheten som framgår av avtalen med KrF. Både statsministeren og helseministeren bedyrer at det er snakk om en reell høring, noe som da kan innbære at opplegget blir justert.

Regjeringen har rotet det skikkelig til for seg selv gjennom dårlig håndverk. Det må forventes bråk uansett hva som blir den endelige utgangen på saken. Kompromisset som ligger der nå, er det nesten ingen som liker. KrF føler seg grundig sviktet, og Høyre-ordførere flest velger å overhøre rådet fra sin egen statsminister. Erna Solberg har havnet i en klassisk politisk spagat. Det er en krevende øvelse.

Hestehandel om moral

Helseminister Bent Høie presenterte forslaget som innebærer at leger kan reservere seg mot å henvise til abort. I fjor mente han noe annet. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Høyre og Fremskrittspartiet utfordrer flertallet av velgerne sine når regjeringen lar seg presse av Kristelig Folkeparti til å godta at fastleger skal kunne reservere seg mot å gi henvisning til pasienter som ønsker abort.

Les mer…

Rett til reservasjon

Avtalen mellom Høyre, Frp og KrF gir legene en reservasjonsrett i alle samvittighetsspørsmål, og ikke bare når det gjelder henvisning til abort. Foto:Vidar Ruud, ANB.

Det er ingen menneskerett å få være fastlege. Det er en menneskerett å kunne bestemme over sin egen kropp. Det er en menneskerett å ha trygghet for at et offentlig finansiert helsevesen sikrer alle pasienter et likt behandlingstilbud, og ikke gjøres til et samvittighetsspørsmål for den enkelte lege.

Les mer…

Ublidt møte i døra

Solveig Horne sier hun har spissformulert seg og ville uttrykt seg annerledes i dag. Det er ikke tilstrekkelig til å bringe ro i saken. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Å møte seg selv i døra kan være ubehagelig, enten man er politiker, lederskribent, bedriftsleder, privatperson eller opptrer i andre roller.

Les mer…

Tøffest for Frp

Siv Jensen må sikre seg av Frp-seire ikke blir forhandlet bort i Stortinget. Her fra regjeringsforhandlingene med Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen, ANB

Regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet går mot slutten. Snart får vi resultatet i form av en regjeringserklæring. Mantraet er fortsatt at intet er klart før alt er klart. Teoretisk kan det derfor bli sammenbrudd, men det er lite sannsynlig ut fra de røyksignalene som er sendt ut underveis.

Erna Solberg og Siv Jensen har lekket ut noen godbiter. Det skal bli lov med proffboksing, og nå får kommunene ansvar for snøscooterkjøring. Høyre og Fremskrittspartiet er også enige om å gi lærerne et løft og bedre kreftbehandlingen. Men de andre store sakene har vi ikke hørt noe om, bortsett fra de som er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Høyre og Fremskrittspartiet jobber altså med å etablere en mindretallsregjering som er sikret fødselshjelp og bred støtte fra KrF og Venstre. Erna Solberg og Siv Jensen hadde som mål å få alle de fire partiene med i regjering, men her måtte de ty til plan B. Dermed må Erna Solberg forhandle politikk to ganger, først med Siv Jensen i regjering og så med KrF og Venstre i Stortinget.

Dette er naturlig nok en krevende øvelse for Erna Solberg, men det blir enda tøffere for Siv Jensen. Frp-lederen forsøker i mange saker å trekke Høyre til høyre. Da blir oppgaven i neste omgang å holde igjen for å unngå at Fremskrittspartiets politikk blir nullet ut i Stortinget. Her ligger Fremskrittspartiets utfordring som fløyparti. Derfor ville Siv Jensen hatt en lettere oppgave dersom KrF og Venstre gikk med i regjering, for da ville hun ha vært sikker på at regjeringskompromissene ble stående.

Med dette som bakgrunn er det høyst forståelig at Fremskrittspartiet fikk kjempet igjennom en tilleggsavtale med KrF og Venstre som innebærer innstramming i asyl- og innvandringspolitikken. Motstykket ble riktignok en viss oppmyking overfor de såkalte asylbarna, men det er en pris som det er forholdsvis lett for Frp å bli med på. Fremskrittspartiet ville vanskelig ha fått en like bra løsning samlet sett dersom en Høyre/Frp-regjering hadde måttet forhandle om saken med KrF og Venstre i Stortinget.

Siv Jensen har likevel fått en ordning som tilfredsstiller noen av de målene hun satte seg i vår. Da var nemlig beskjeden at hun ønsker seg blanke seirer i noen saker. På den annen side mener hun det er viktig å synliggjøre kamelene som må svelges.

Ved å ha KrF og Venstre som støttepartier i Stortinget, får Frp-lederen nå en større mulighet til å fortelle om sakene som må ofres enn hun ville hatt med de samme partiene i regjering. Spørsmålet blir om velgerne godtar en slik unnskyldning og ansvarsfraskrivelse når de fortsatt må betale bompenger og hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast. Bortforklaringer er vanskelige å bli trodd på.

For stor avstand

Trine Skei Grande, Knut Arild Hareide har inngått samarbeidsavtale med regjeringsprosjektet som Erna Solberg og Siv Jensen blir alene om. Foto: Vidar Ruud, ANB

Erna Solberg sikter på å danne en mindretallsregjering av Høyre og Fremskrittspartiet. Venstre og KrF vil bare opptre som støttepartier i Stortinget.

Det er klart etter at sonderingssamtalene mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF ble avsluttet mandag. Nå blir det reelle regjeringsforhandlinger mellom Høyre og Frp.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Det har allerede vært en tøff dragkamp i to uker. Avstanden i politikk ble for stor, spesielt mellom Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. I tillegg er det et faktum at Frp vil kutte på områder som er svært viktige for KrF. Det er nok å nevne u-hjelp som stikkord. Samtidig har alle de fire partiene kommet med dyre valgløfter.

Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide har i over ett år sagt at det er lite realistisk at deres partier går i regjering sammen med Fremskrittspartiet. De har begge ønsket en regjering av Høyre, KrF og Venstre. På den annen side har Frp-leder Siv Jensen gjort det klart at Frp ikke vil støtte en regjering som partiet selv ikke er en del av. Etter resultatet i stortingsvalget, er det ingen tvil om at Frp mener alvor.

Størst spenning har det vært knyttet til om KrF ville gå i regjering eller bare opptre som støtteparti i Stortinget gjennom en avtale. Venstre og KrF har i den situasjonen ønsket å opptre samlet, siden det gir størst mulighet for uttelling. Alternativet er at ett av sentrumspartiene forsøker å blankpusse profilen i opposisjon. Det kan fort bli et svært så uinteressant liv i skyggenes dal.

Rent matematisk er Erna Solberg nemlig bare avhengig av å ha støtte fra ett av sentrumspartiene, men hun ønsker å ha med begge. Hun er opptatt av å skape en bred borgerlig front som også kan vinne valget i 2017. Da er det om å gjøre å ha KrF med i folden. Alternativet er at KrF sklir over i Arbeiderpartiets armer ved neste korsvei. Den risikoen vil Erna Solberg nødig ta.

Ledelsen i KrF og Venstre har kommet til at partiene deres vil tjene mest på å forhandle med Erna Solberg & co fra vippeposisjonen på Stortinget. Da får det ikke hjelpe at partiene mister den innflytelsen som deltakelse i regjering ville ha gitt. Men KrF og Venstre kan glede seg over at Lofoten er fredet i fire nye år og at det gis amnesti til asylbarna.

Alle de fire partiene gikk til valg på et løfte om at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering. Det forplikter, og bordet fanger. Erna Solberg må riktignok ty til plan B, men hun har sikret seg et solid parlamentarisk grunnlag. Felles politikk ligger også i bunnen på mange områder.

Nå starter Erna Solberg altså reelle regjeringsforhandlinger med Siv Jensen & co. Problemet er at Solberg og Jensen må gå nye runder med KrF og Venstre, først om regjeringsgrunnlaget og så ved enhver øvrig korsvei i Stortinget. Det blir strevsomt

Kamp om kommuner

Varsel om en omfattende kommunereform er foreløpig det mest konkrete som har kommet ut av regjeringssamtalene i Nydalen i Oslo. Foto:Terje Pedersen, ANB.

De borgerlige partiene sliter med å bli enige om sentrale spørsmål i regjeringssamtalene. På tampen av forrige uke slapp de imidlertid ut én sak de vil gjennomføre. En ny regjering vil ha en omfattende kommunereform, som innebærer færre og større kommuner. Dette er et svært krevende prosjekt, og veien fram til målet er både kronglete og lang.

Les mer…

Usmakelig om Frp

Frp-leder Siv Jensen liker åpenbart ikke omtalen hennes parti får i utenlandske aviser. Men den kan faktisk bli et større problem for påtroppende statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen, ANB

I sin dekning av det norske valget, har flere internasjonale aviser koplet Fremskrittspartiet til Anders Behring Breivik på en særdeles stygg måte.

Les mer…

Til dekket bord

Høyre-leder Erna Solberg kommer til dekket bord i økonomisk forstand. Foto: Helge Rønning Birkelund, ANB

Norge går godt økonomisk og utsiktene er gode til tross for noen mørke skyer internasjonalt. Arbeidsledigheten er lav, kjøpekraften er svært god blant folk flest og milliardene fortsetter å strømme inn på det norske oljefondet.

Kort sagt kan vi si at Erna Solberg kommer til dekket bord når hun ventelig tar over som ny statsminister om en drøy måned. Jens Stoltenberg har sørget for å holde orden på økonomien her til lands. Men utakk er ofte verdens lønn. Stoltenbergs regjering fikk eksempelvis ingen kreditt for å ha ryddet opp i sykehusenes økonomi, som var skakkjørt under den forrige borgerlige regjeringen. Velgerne var nok mer opptatt av det faktum at helsekøene har økt.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Men etter en fest, kommer ofte en blåmandag. Tirsdag våknet Norge til et blått flertall på Stortinget. Tirsdag kom det samtidig foruroligende signaler fra Statistisk sentralbyrå. Prisstigningen her til lands er betydelig sterkere enn forventet. Mye av oppgangen kan riktignok forklares med dyrere flyreiser, men også utviklingen i priser på klær og matvarer bidro til konsumprisveksten.

Dermed kan det ligge an til at renteøkningen fra Norges Banks side kommer raskere enn antatt. Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets utelukker ikke at renteøkningen kommer allerede før jul. Kronekursen har allerede styrket seg. Det innebærer en svekket konkurranseevne for norske bedrifter som allerede sliter med et høyt kostnadsnivå. Ola og Kari er bortskjemt med et lavt rentenivå.

Den avtroppende regjeringen vil klokelig komme med et stramt statsbudsjett 14. oktober. Statsminister Jens Stoltenberg har allerede røpet at det vil bli foreslått å bruke under tre prosent av oljefondet. Hver tiende krone på statsbudsjettet er allerede en oljekrone. Handlingsregelen sier at politikerne kan bruke fire prosent oljeavkastning i et normalår, mer i dårlige tider og mindre i gode tider. Dermed er lista lagt også for den nye borgerlige regjeringen.

Det passer dårlig for Erna Solberg med økt prisstigning på toppen av dette. Høyres Jan Tore Sanner mener signalene om en sterkere krone understreker viktigheten av å holde igjen på oljepengebruken. Godt sagt. Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen vil imidlertid fortsatt ha endringer i handlingsregelen. Han mener det er naturlig at det skjer gjennom en stortingsmelding der handlingsregelen blir evaluert. Dette kan være kompromisset som løser floken mellom Frp og Høyre. Fremskrittspartiet må gi seg.

Politikerne trenger en krittstrek å holde seg til. Halmstrået for Frp er at det er regjeringens privilegium å sette streken. På den annen side er det liten grunn til å tvile på at Høyre her er patent. Det er avgjørende viktig å unngå uro i markedet. Små gale signaler kan fort bli den lille tua som velter et stort lass.

Erna er vinneren

Erna Solberg har brakt Høyre tilbake på 80-tallets Willoch-nivå. Foto: Vidar Ruud, ANB

Erna Solberg blir Norges nye statsminister. Valgresultatet etterlater ingen tvil om at Høyres leder vil overta styringen i landet i løpet av få uker.

Les mer…

Dyrt å bli valgt

Mange millioner kroner ligger bak Høyre-leder Erna Solbergs valgresultat. Foto: Arne Ristesund, ANB/BA

Gode politiske løsninger er ikke nok for å lykkes i et norsk valg. Penger må til. Helst mye penger.

Les mer…

Et enkelt valg

Gjennom hele valgkampen har Jens Stoltenberg bedt Erna Solberg til å fortelle om hvem som skal være med i en borgerlig regjering og hva slags politikk den vil føre. Han har ikek fått svar. Foto: Vidar Ruud, ANB

Sjelden har uttrykket «du vet hva du har, men ikke hva du får» passet bedre foran et stortingsvalg.

Les mer…

Uredelig av Frp

Frp-leder Siv Jensen kaller de kontroversielle forslagene fra sitt eget utvalg for «spreke og offensive», men understreker at de ikke er uttrykk for partiets politikk. Sånt holder ikke to og en halv uke før valget. Foto: Vidar Ruud, ANB

Fremskrittspartiet opptrer uredelig overfor velgerne i innvandringspolitikken.

Les mer…

KrF og Venstre

Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide må trolig forholde seg til både Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen etter valget. Foto: Terje Pedersen, ANB

KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande går sammen om å holde Fremskrittspartiet unna regjeringsmakt. Disse to sentrumspartiene vil heller ha en regjering av Høyre, KrF og Venstre.

– Det vil bli en helt annen politikk om Høyre skal samarbeide med ytterkanten i norsk politikk, sier Trine Skei Grande til Dagsavisen. Knut Arild Hareide vil kjempe for å gi sentrum reell innflytelse i norsk politikk.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Det er naturlig at KrF og Venstre advarer mot en regjering der Høyre og Fremskrittspartiet har flertall. Da vil jo alle de andre partiene miste innflytelse. Men det skal godt gjøres at vi ender opp med en blåblå regjering etter valget. Det mest sannsynlige er at Venstre og KrF havner på vippen i Stortinget. Spørsmålet er hvordan KrF og Venstre da plasserer seg. Disse to småpartiene kan enten passivt godta at det dannes en mindretallsregjering av Høyre og Frp eller de kan velge å gå inn i en borgerlig regjering.

Både KrFs og Venstres leder mener det er mest sannsynlig med en regjering med Høyre, KrF og Venstre, men de holder begge døra på gløtt for Fremskrittspartiet. KrF og Venstre lover nemlig velgerne at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering. På den annen side har Siv Jensen gjort det klart at Frp ikke vil støtte en regjering som partiet ikke er en del av. Dermed kan vi risikere at bordet fanger for alle fire.

Høyre-leder Erna Solberg ønsker alle de fire partiene med i regjering, men hun utelukker ikke en løsning der noen stiller seg utenfor som støttepartier. Solberg lover imidlertid at alle skal få innflytelse. Men det sier seg selv at man får mest innflytelse av å gå inn i regjering.

I en valgkamp er det naturlig å blankpusse egen profil. Ulempen er at velgerne ikke får en klar formening om hva slags politikk som vil bli ført. For å klargjøre fronten mot Frp har Hareide og Skei Grande listet opp 15 punkter de står sammen om. På 11 av disse møter de motstand fra Frp. Nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja står øverst på denne lista. Her står også grønn skattepolitikk, en mer human behandling av asylbarna, nei til karakterer i barneskolen og fortsatt pappaperm. Felles for alle disse fem sakene er at KrF og Venstre her er på kollisjonskurs med både Høyre og Fremskrittspartiet.

For å få gjennomslag på disse saksområdene må KrF og Venstre gå inn i regjering og presse Høyre «på plass». Problemet er bare at det trolig ikke blir nok. Småpartiene må nok også ha Frp med på laget. Mye tyder nemlig på at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil få flertall sammen, og da vil en mindretallsregjering av Høyre, KrF og Venstre bli nedstemt på alle disse fem områdene. Her gjør altså Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande opp regning uten vert.

Uverdig angrep

Kristin Clemet og andre høyrefolk kommer med kraftige angrep på Jens Stoltenbergs 22. juli-håndtering. Det vekker sterke reaksjoner. Foto: ANB arkiv

Mindre enn ei uke ut i valgkampen har debatten havnet på et nivå som ikke lover godt for resten av tiden fram til 9. september. Anført av Civita-leder Kristin Clemet angriper sentrale høyrefolk Jens Stoltenberg og setter det de mener er manglende lederskap fra hans side i sammenheng med hendelsene 22. juli i 2011.

Les mer…

Strevsomt for Erna

Knallharde angrep fra statsminister Jens Stoltenberg er bare en av utfordringene høyreleder Erna Solberg må takle i denne valgkampen. Foto: Vidar Ruud, ANB.

Det meste tyder på at Høyre kommer til å gjøre et brakvalg i september og at Erna Solberg blir Norges statsminister.

Les mer…