Viser arkivet for stikkord fagforbundet

Usikkert om Oslo-OL

Sjefen i Oslo 2022, Eli Grimsby, byrådsleder Stian Berger Røsland og IOC-medlem Gerhard Heiberg ivrer alle for at den norske hovedstaden skal få arrangere OL. Foto: NTB Scanpix.

I øyeblikket er det mer sannsynlig at Norge vinner ishockey-finalen i OL i 2022 enn at lekene blir arrangert i Oslo.

Les mer…

Helsefarlige langvakter

Regjeringens forslag er en sikker vei mot et dårligere arbeidsmiljø for ansatte som allerede opplever krevende og tunge turnuser. Foto, Vidar Ruud, ANB.

Som pasienter vil vi bli behandlet av helsepersonell som er våkne, opplagte og vet hva de holder på med.

Les mer…

Heltid og deltid

Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter, forsker Cathrine Egeland og Fagforbundets Mette Nord har meninger og kunnskap om heltid og deltid blant kvinner i arbeidslivet. Foto: Vidar Ruud, ANB

40 prosent av kvinnene jobber deltid. For de flestes vedkommende er det frivillig og ønsket. Blant menn er det bare 14 prosent som jobber deltid.

Deltid er i liten grad et spørsmål om tid, går det fram av en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet. Kvinners deltidsvalg kan snarere ses som et spørsmål om familieøkonomi og opplevelse av egen helse, er en av konklusjonene til forskerne.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Jo mer mannen jobber, jo mer sannsynlig er det at kvinnen jobber deltid. For mange kvinner er deltid et ansvarlig og fornuftig valg som tilgodeser helsen eller barna. Samtidig oppgir 18 prosent av de deltidsarbeidende kvinnene ønsket om mer fritid som begrunnelse. Ifølge en Fafo-rapport fra juni i fjor oppgir tre av fire at de jobber deltid frivillig. Personer som for eksempel kombinerer studier eller skolegang med deltidsjobb er da luket ut av statistikken.

Fagforbundets leder, Mette Nord, og sjefen i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, liker dårlig at så mange kvinner velger deltid frivillig. Nord minner om at deltidsarbeidende kvinner får svi når de når pensjonsalderen. Bratten etterlyser et taktskifte. Hun mener at flere arbeidsgivere må kunne si at «hos oss jobber vi heltid». Det er spesielt en utfordring innenfor helse- og omsorgssektoren.

Nord og Bratten skal ha ros for engasjementet, men det er begrenset hvor langt de kommer med en hevet og moraliserende pekefinger overfor de kvinnene som frivillig velger å jobbe deltid. Det gjelder å forstå hvorfor mange kvinner velger som de gjør. Bratten har helt rett når hun hevder at gulrot virker bedre enn pisk.

Allerede i dag er deltidsandelen størst blant dem som har barn over 16 år eller har fløyet fra redet. Blant småbarnsforeldre er det heldigvis en viss holdningsendring å spore. I denne situasjonen er det naturlig å rette søkelyset mot regjeringen, som forsterker deltidskulturen gjennom redusert fedrekvote, økt kontantstøtte og ikke vil fjerne skatteklasse to. Riktignok gjelder dette bare barnefamiliene, men det alvorlige er at regjeringens politikk sementerer deltidskulturen også for perioden etter at ungene har blitt store.

Derfor er det positivt at så vel NHO-sjef Kristin Skogen Lund som Spekter-sjef Anne-Kari Bratten tør å kritisere regjeringen på disse punktene. Vi har en familiepolitikk som reduserer produktiviteten. Det bør være et tankekors for en regjering som er svært opptatt av å få oss alle til å jobbe smartere.

Det er en myte at ufrivillig deltid er det store problemet. Samtidig er det slik at kvinner flest vet om ulempene i kjølvannet av å jobbe deltid. De går altså inn i deltidsfella med åpne øyne, selv om det betyr lav lønn, lav pensjon og mer økonomisk avhengighet av mannen. Likestillingskampen er ikke over.

Uførhet og utdanning

Leder Mette Nord i Fagforbundet reagerer kraftig på forsikringsselskaper som graderer premien for uføreforsikring etter hvor høy utdannelse kunden har. Foto: Terje Pedersen, ANB

Uføreforsikring varierer i pris i forhold til grad av utdannelse. Jo mindre utdannelse, jo dyrere. Begrunnelsen fra forsikringsselskapene er statistikk som viser at man er mer utsatt for å bli ufør, dersom man har lav utdannelse.

– Dette er dypt urettferdig. Vi ser nå hvilke konsekvenser det har å la markedet utføre denne type tjenester, sier Fagforbundets leder, Mette Nord, til Dagens Næringsliv. LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen karakteriserer ordningen som merkelig og diskriminerende.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Tidligere differensierte forsikringsbransjen etter kjønn, men en EU-dom fra 2011 gjør denne praksisen ulovlig. Derfor har selskapene i stedet begynt å gradere prisen på uføreforsikringer etter kundenes utdannelsesnivå.

Samfunnsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge mener det ikke det er mer enn rett og rimelig at de som har høyere risiko for å bli ufør eller skadet må betale en høyere pris. Han mener det derfor blir galt å sende regningen til de som har lav risiko for uførhet.

Et eksempel fra Storebrand viser at forskjellen i pris kan være på over 65 prosent. En 25 år gammel ikke-røyker med mastergrad slipper unna med 2.364 kroner i årlig premie på en uføreforsikring, mens premien blir på 3.956 kroner for en som bare har grunnskole.

Slike prisforskjeller kan utjevnes gjennom brede og kollektive tariffestede ordninger som også gjenspeiler seg i arbeidskontrakter. Private forsikringsordninger vil ofte være dypt urettferdige. Her bør man tenke i samme baner som Fellesforbundet og LO i vår gjør gjennom kravet om å få tariffestet tjenestepensjoner i privat sektor.

Spørsmålet er om fagbevegelsen tør å legge seg ut med finansbransjen på to fronter samtidig. På den annen side vil det uansett være lurt om forsikringsselskapene går i seg selv og revurderer den nye linjen for uføreforsikringer.

I utgangspunktet har ideen bak å forsikre seg vært å tenke kollektivt. Vi skal solidarisk stille opp for hverandre i tilfeller hvor noen av oss eksempelvis rammes av brann eller uførhet. På den annen side er det fornuftig at brannforsikringen blir billigere dersom vi installerer brannalarm.

Statistikk kan brukes til så mangt, men bør ikke misbrukes. Folk flest ser logikken i at de som røyker må betale høyere livsforsikringspremie enn ikke-røykere. Forsikringsselskapene bør imidlertid være varsomme med å strekke denne strikken for langt. Det har de allerede gjort når det gjelder uførhet og utdannelse.

De med høy utdannelse har ofte høy inntekt og lever i snitt lengst. Nå får de billigst uførepensjon i tillegg. De som derimot har størst behov for en slik forsikring må betale mest. Slik er forsikringsselskapenes logikk. Folk flest har derimot problemer med å forstå at man skal bli straffet for manglende skolegang. De sosiale forskjellene vil øke.

Viktige dommer

Høyesterettsdommen som gir tannhelsesekretærene, handler om å bli trodd, respektert og verdsatt, menet Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Tannhelsesekretærene måtte helt til Høyesterett for å bli trodd i sine påstander om at de hadde fått en yrkessykdom på grunn av kvikksølveksponering på jobben. Det burde de egentlig sluppet.

Les mer…

Dyrt å bli valgt

Mange millioner kroner ligger bak Høyre-leder Erna Solbergs valgresultat. Foto: Arne Ristesund, ANB/BA

Gode politiske løsninger er ikke nok for å lykkes i et norsk valg. Penger må til. Helst mye penger.

Les mer…

Rike onkler

Sammen med Stein Erik Hagen har Christen Sveaas (bildet) bidratt med 11 millioner kroner til Høyres partikasse i løpet av åtte år. Foto: Terje Pedersen, ANB

Rikingene blar opp som aldri før for at Høyre skal vinne valget og Erna Solberg bli statsminister. Milliardærene Christen Sveaas og Stein Erik Hagen spytter i mest.

Les mer…

Avviser venstrevri

Nyvalgt LO-leder tilbakeviser venstresidens forsøk på å forklare at de greide å endre kursen i fagbevegelsen mer til venstre. Foto: Terje Pedersen. ANB.

De siste ukene har talsmenn for venstresiden i fagbevegelsen vært ivrige til å fortelle om gjennomslag for sine synspunkter på LO-kongressen i starten av mai og at LO er blitt radikalisert. Den jubelen stilner nok med uttalelsene den nyvalgte lederen Gerd Kristiansen kommer med i intervju med Avisenes Nyhetsbyrå

Les mer…

Makta rår i LO

Gerd Kristiansen ble enstemmig valgt til LOs nye leder selv om det i utgangspunktet var flertall for en annen kandidat i salen. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Makta rår. Og makta kjøpslår. Slik kan den usminkede virkeligheten av det som foregikk i kulissene på årets LO-kongress oppsummeres.

Les mer…

LO velger vei

Avtroppende LO-leder Roar Flåthen vil gjerne hjelpe Jens Stoltenberg og de rødgrønne til å vinne høstens valg. Men LO-kongressen står også overfor andre veivalg. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Utad anses spørsmålet om hvem som skal etterfølge Roar Flåthen som det viktigste under den pågående LO-kongressen. Begge nestlederne, Tor-Arne Solbakken og Gerd Kristiansen, har sagt seg interessert i å overta.

Les mer…

Frykter skattevedtak

Fagforbundet og forbundsleder Jan Davidsen (t.h.) mener LO og Roar Flåthen bør gå inn for å øke det norske skattenivået. Foto: Terje Pedersen, ANB.

LOs største medlemsorganisasjon, Fagforbundet med 340.000 medlemmer, har vedtatt et forslag til LO-kongressen i mai som kan bli en klamp om foten til de rødgrønne hvis det får flertall.

Les mer…

EØS-trøbbel i LO

Verken Roar Flåthen eller den øvrige ledelsen mener det er aktuell politikk å reise en debatt om Norges EØS-tilknytning nå, på tross av det sterke engasjementet i flere av LOs medlemsforbund. Foto: Bjørn Erik Dahl, ANB

LO inviterer sine nesten 900.000 medlemmer til å være med på å utforme organisasjonens krav til landets politikere. Fram til kongressen i mai neste år kan tillitsvalgte og medlemmer komme med forslag og delta i debatten på et eget tilrettelagt nettsted som ble lansert denne uka.

Les mer…

Flåthen vil endre

LO-leder Roar Flåthen stiller spørsmål ved måten lønnsoppgjørene i offentlig sektor gjennomføres på. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Irritasjonen over gjennomføringen av årets lønnsoppgjør for offentlig ansatte er kraftig i den rødgrønne regjeringen og blant flere LO-topper. Fellesforbundets Arve Bakke var tidligere i sommer ute med besk kritikk av fagorganisasjonen Unios holdninger til lønnsfastsettelse. Og nå følger LO-leder Roar Flåthen opp med å stille spørsmålstegn ved hele forhandlingsstrukturen i offentlig sektor.

Les mer…

LO kan sprekke

Får Fellesforbundet gjennomslag for at det bare skal være én tariffavtale for alle LO-organiserte på en bedrift, frykter lederen i Handel og Kontor Sture Arntzen at LO kan sprekke. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Kanskje er det jo et godt forslag for å øke fagbevegelsens slagkraft lederen i Fellesforbundet, Arve Bakke, kommer med når han tar til orde for en reform som innebærer at det bare skal være én tariffavtale i hver bedrift.

Les mer…