Viser arkivet for stikkord arvebakke

LOs krav om pensjon

Forbundsleder Arve Bakke i Fellesforbundet vil tariffeste tjenestepensjon i privat sektor. Foto: Vidar Ruud, ANB

Fellesforbundets Arve Bakke lover å ta pensjonskampen for LOs medlemmer i privat sektor. Ved vårens lønnsoppgjør vil Fellesforbundet kreve å få tjenestepensjonen inn i tariffavtalene.

– Pensjon blir et tema i lønnsoppgjøret, og det blir et forbundsvist oppgjør, sa Bakke til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) før helgen. Tirsdag tar Fellesforbundet stilling til saken, og 18. februar avgjør LOs representantskap oppgjørsform og skissen for kravene. Her får Bakke det ventelig som han vil.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Fellesforbundets leder ønsker en bedre forvaltning av pensjonspengene enn det som er tilfelle med dagens obligatoriske tjenestepensjon. Den er lovfestet til minimum to prosent innskudd ved hver bedrift. Fellesforbundet vil ha en felles pensjonskasse, som etter Bakkes mening gir mer pensjon igjen for pengene. Det blir lavere administrasjonskostnader for bedriftene og mer avkastning for arbeidstakerne.

Allerede sommeren 2012 gikk LOs daværende leder Roar Flåthen høyt på banen og sa at bedre pensjon skulle bli et krav ved lønnsoppgjøret i 2014. Fellesforbundets Arve Bakke var noe mer lunken. De siste ukene har det også vært åpen strid innad i LO-familien. Lederen i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, har gått inn for et samordnet oppgjør der LO forhandler samlet for alle de 22 LO-forbundene. LO-leder Gerd Kristiansen har antydet å dele oppgjøret i to spor, ett der LO og NHO forhandler om pensjon og ett der Fellesforbundet og Norsk Industri går i front med lønn og andre momenter.

– LO og NHO må gjerne snakke sammen. Dess mer man snakker sammen, dess mindre utredninger trenger man senere, sier Bakke forsonende. Fellesforbundet har tydeligvis klart å bygge bro i LO-familien de siste dagene. Resultatet blir dermed at Fellesforbundet forhandler først og skaper malen for de andre oppgjørene.

Dermed blir det også avgjørende hva Fellesforbundet oppnår på pensjon. Arve Bakke er skeptisk til en pensjonsordning hvor bedriftene påføres større direkte pensjonsforpliktelser. Det betyr i realiteten et foreløpig nei til såkalte hybridløsninger, som er en slags kombinasjon av ytelsesording og innskuddsording.

Sjefen i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, innser nå at pensjon blir en del av forhandlingene. Men han vil ikke være med på endringer som er fordyrende eller reduserer arbeidsgivernes styringsrett. Det siste blir det springende punktet.

Det er overraskende at LO har synliggjort såpass stor intern uenighet i forkant av oppgjøret. LO-familien synes å ha glemt det gamle slagordet om at enighet gjør sterk. Arbeidsgiverne har hittil kunnet spille på denne uenigheten.

Nå gjelder det å samle kreftene og argumentene. Pensjonspengene tilhører arbeidstakerne. Derfor er det på tide at arbeidstakerne får styringsretten over egne midler.

Blå tendens i LO

Forbundsleder Arve Bakke har brukt både tid og prestisje for å overbevise sine medlemmer om at de trenger en rødgrønn regjering også etter valget. Bare halvparten av dem vil høre på ham. Foto: Terje Pedersen, ANB.

I februar bladde Fellesforbundet opp to millioner kroner i valgkampstøtte til de rødgrønne partiene. Forbundets medlemmer svarer med å flokke seg om høyrepartiene som aldri før.

Les mer…

LO velger vei

Avtroppende LO-leder Roar Flåthen vil gjerne hjelpe Jens Stoltenberg og de rødgrønne til å vinne høstens valg. Men LO-kongressen står også overfor andre veivalg. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Utad anses spørsmålet om hvem som skal etterfølge Roar Flåthen som det viktigste under den pågående LO-kongressen. Begge nestlederne, Tor-Arne Solbakken og Gerd Kristiansen, har sagt seg interessert i å overta.

Les mer…

Ubehagelig fasit

Unios leder Anders Folkestad brukte det han trodde ville bli lønnsutviklingen til industriarbeiderne som argument da han reiste krav på vegne av sine medlemmer i fjor. Fasiten viser at det ikke var grunnlag for kravet. Unios medlemmer streiket i mer enn to uker, men fikk ikke mer enn 180 kroner ekstra i forhold til statens siste tilbud. Foto: Terje Pedersen, ANB.

I fjor vår bommet Unio, YS og LO stygt da de sendte offentlig ansatte ut i streik som varte i over to uker.

Les mer…

Streik på feil grunnlag

Unios leder Anders Folkestad var blant dem som ledet an i streiken blant offentlig ansatte som viser seg å være basert på feil regnestykke. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Tidligere i år streiket de statsansatte for å få samme lønnsutvikling som frontfaget i privat sektor. Frontfagsmodellen innebærer at bransjer som utsettes for internasjonal konkurranse, skal forhandle først og at den økonomiske rammen fra dette oppgjøret skal være retningsgivende for dem som forhandler etterpå.

Les mer…

LO-folk på ville veier

Spørsmål knyttet til Europa, EU og EØS setter sinnene i kok i en del miljøer i fagbevegelsen, der noen krefter er mer opptatt av å vinne interne seire og innta standpunkter på tvers av den rødgrønne regjeringens politikk enn å få gjennomslag for sine saker i samfunnet. Foto: Terje Pedersen, ANB

I ly av den opprivende striden om Norges EØS-tilknyting, skjer det en utvikling i fagbevegelsen som bekymrer toppene i LO og Arbeiderpartiet. Organisasjonen kan være i ferd med å ta en helt annen retning og gå inn i en ny rolle uten at det verken er diskutert eller tatt en beslutning om.

Les mer…

Strid om nominasjon

Knut Storberget er blant dem som risikerer å miste stortingsplassen på grunn av sitt syn på EUs vikardirektiv. Foto: Terje Pedersen, ANB

I flere fylker pågår det noe som likner en kampanje fra tillitsvalgte i fagbevegelsen for å fjerne Ap-representanter fra valglistene i 2013 fordi de har støttet EUs vikardirektiv. Spesielt i Fellesforbundet er det stor bitterhet over dem som aktivt har forsvart EU-direktivet. Nå ropes det på straff.

Les mer…

LO kan sprekke

Får Fellesforbundet gjennomslag for at det bare skal være én tariffavtale for alle LO-organiserte på en bedrift, frykter lederen i Handel og Kontor Sture Arntzen at LO kan sprekke. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Kanskje er det jo et godt forslag for å øke fagbevegelsens slagkraft lederen i Fellesforbundet, Arve Bakke, kommer med når han tar til orde for en reform som innebærer at det bare skal være én tariffavtale i hver bedrift.

Les mer…