Viser arkivet for stikkord talivan

Meningsløse milliarder?

Mer enn én milliard kroner i året går med til Norges innsats i Afghanistan

Krigen i Afghanistan koster. Siden 2002 har Norge brukt mer enn 11 milliarder kroner, i gjennomsnitt 1,2 milliarder kroner hvert år, til militære operasjoner i regi av NATO og til sivile bistandsprosjekter. Også i 2011 vil nye norske milliarder finne veien til Afghanistan for å bidra til å holde Taliban-geriljaen i sjakk og president Hamid Karzai ved makten. Ifølge en oversikt NTB har innhentet, skal det norsk forsvaret bruke 1,1 milliarder kroner i det krigsherjede fjellandet til neste år. Ytterligere 750 millioner kroner fra Norge skal brukes til sivil bistand.

NATOs og Norges engasjement i landet er en direkte følge av terrorangrepene i USA 11. september 2001 som til sammen kostet nesten 3.000 personer livet, de aller fleste ved World Trade Center i New York. Men selv om lederne for det ekstreme Taliban-regimet, som ga tilhold til Osama bin Ladens terrororganisasjon al-Qaida, ble jaget ut av regjeringkontorene og Karzai innsatt som president, har ikke de internasjonales styrkene greid å bidra til å skape en stabil, trygg og sikker tilværelse for sivilbefolkningen.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Taliban ble aldri knust, men eksisterer fortsatt i beste velgående. Geriljaen utsetter både de utenlandske styrkene og sivilbefolkningen for stadige bombeangrep og lidelser. Opprørerne ser dessverre ut til å være på frammarsj. Mer enn ni år etter invasjonen er stabiliteten og sikkerheten i landet fortsatt sterkt truet. Nesten daglig rapporteres det om selvmordsbombere og angrep på militære og sivile mål. I år har over 700 utenlandske soldater blitt drept i Afghanistan. Det er mer enn noe tidligere år. Fire av de drepte var norske.

Både pengebruken, drepte soldater og den stadig vanskeligere situasjonen i landet åpner for nye diskusjoner om fortatt norsk tilstedeværelse i Afghanistan. Blant dem som er kritisk, er direktør Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han mener den internasjonale innsatsen har vært mislykket og at Norge har fått lite igjen for pengene. Forsvarsminister Grete Faremo understreker at Norge er beredt til å ta sin del av NATOs innsats for å skape sikkerhet og stabilitet. Samtidig antyder Forsvarsdepartementet at den norske styrken, som teller cirka 500 soldater, vil bli redusert etter hvert som opplæringen av afghanere gjør dem skikket til å løse flere sikkerhetsoppgaver selv.

Men selv om politiske og militære ledere i Norge, USA og andre land framholder at innsatsen i Afghanistan er tidsavgrenset og snart vil ta slutt, er det lite i utviklingen som tilsier at det er mulig å forlate landet uten å risikere full borgerkrig og langt verre lidelser enn i dag. Det vil neppe NATO, USA eller Norge tillate. Det betyr nye år med militær innsats og vil koste enda flere milliarder kroner.