Viser arkivet for stikkord sunde

Soldater sjokkerer

_Både forsvarsminister Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde tar avstand fra holdningene som finnes blant norske soldager i Afghanistan. Foto: Vidar Ruud, ANB

Norske soldater i Afghanistan har holdninger og oppfører seg på en måte som ikke er forenlig med oppdraget de norske styrkene i landet er satt til å utføre. Ifølge en reportasje i det nye mannfolkbladet Alfa, som ennå ikke er i handelen, merker soldatene afghanske hus med dødningehoder, dyrker hevnmotiver og bruker uakseptable kamprop. Forbudet som Forsvaret la ned mot slik virksomhet for et år siden, ignoreres åpenlyst. Ifølge bladet og VG, som omtaler saken i mandagens avis, skal det ha kommet en rekke bekymringsmeldinger fra ulike hold om holdningene til norske Afghanistan-soldater. Hva Forsvarets ledelse har foretatt seg i sakens anledning, er ganske uklart. Men den har åpenbart ikke gjort tilstrekkelig etter som uvesenet har fått fortsette. Når saken nå har blitt offentlig, ser det imidlertid ut til at det tas grep. Både forsvarsminister Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde tar avstand fra slike holdninger.  Det er et tydelig signal.

Soldatene i Afghanistan opererer under særdeles krevende forhold. De lever med et voldsomt press og opplever stor fare for egen sikkerhet. Flere måneders tjeneste, isolert fra det sivile livet i Norge, medfører åpenbart at både intern språkbruk, stil og interessefokus blir annerledes enn her hjemme. Soldatene deltar ikke på noe seminar om skikk og bruk. De står midt i en krevende krigsoperasjon, og preges av det. Da er det ikke unaturlig at de gir utløp for sine tanker og følelser på måter som virker lite tiltalende på oss som sitter trygt i godstolen her hjemme.

Generelt har det norske samfunnet god grunn til å være stolte over hvordan de norske styrkene i Afghanistan utfører sitt oppdrag. Situasjonen er både uoversiktlig og svært farlig. Å operere under slike forhold krever at man er skjerpet og har mental styrke. Alle rapporter tyder på at de norske soldatene er godt skikket til denne tjenesten. Å operere under slike forhold krever mye av den enkelte. Samtidig stiller det store krav til god ledelse. Når uakseptabel adferd har kunnet pågå over lengre tid, endog tilskyndet av personer i lederroller, er det all grunn for de ansvarlige til å gripe inn.

NATO-oppdraget i Afghanistan, som de norske styrkene er en del av, går ut på å skape fred og stabilitet i landet. Med et aggressivt og ekspanderende Taliban som motstander, er det fortsatt vanskelig å se hvordan dette skal oppnås. Soldatene er daglig i en vanskelig krigssituasjon der fienden skjuler seg blant sivilbefolkningen. Men å dyrke et hevnmotiv der dreping av talibansoldater forherliges og hus som mistenkes for å tilhøre fienden merkes, representerer en forakt som gjør det enda vanskeligere å lykkes med oppdraget. Det verste utslaget av fiendeforakt ble dokumentert gjennom de fornedrende bildene av amerikansk tortur i Abu Ghraib-fengselet. I utgangspunktet er det svært krevende for utenlandske styrker i et land å vinne tilslutning fra lokalbefolkningen. En viktig forutsetning er å vise respekt, ydmykhet og god folkeskikk.