Viser arkivet for stikkord pakistan

Framtidas fredpris

Malala er et stort forbilde for mange av sine medsøstre over hel verden. Foto: Reuters NTB.

Tildelingen av fredprisen til Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi er en flott og viktig hilsen til framtidas generasjoner.

Les mer…

Kritisk i Afghanistan

Afghanistan:

Den amerikanske øverstkommanderende for NATO-styrkene i Afghanistan, general Stanley A. McChrystal, ber om flere soldater og en ny strategi. Han frykter at ISAF er i ferd med å tape krigen mot Taliban, og skriver i et hemmelig notat som Washington Post har fått tak i, at den afghanske regjeringen herjes av omfattende korrupsjon og brutale maktovergrep, og at de internasjonale styrkene bruker en taktikk som gjør at sivilbefolkningen ikke har noen grunn til å ha tillit til dem.

Den amerikanske generalen skriver at endringene må skje i løpet av de kommende 12 månedene, hvis ikke kan hele operasjonen i Afghanistan ende med fiasko.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Taliban er borte fra makten i Afghanistan. Jenter går igjen på skoler i deler av landet. Sivile hjelpeprogrammer har gjort livet lettere for noen afghanere, men de fleste lever som de gjorde før det internasjonale samfunnet engasjerte seg. Talibans leder, mulla Omar, har opprettet Det islamske emiratet Afghanistan fra sitt hovedkvarter i Pakistan, og rekrutterer stadig flere krigere, som kontrollerer betydelige områder og styrer med sharia-lover.

Livet er blitt farligere for sivilbefolkningen i stadig større deler av landet, og de internasjonale styrkene sees ikke lenger på som befriere, men som okkupanter. Det går seint å trene opp tilstrekkelige afghanske styrker til at afghanerne selv kan overta ansvaret for sikkerheten i landet, og styrkene er infiltrert av Taliban. Regjeringen til president Hamid Karzai preges av stadig mer korrupsjon og grovt maktmisbruk.

Både i USA og i Europa øker motstanden mot engasjementet i Afghanistan. Selv president Barack Obama, som reduserer tallet på soldater i Irak for å kunne øke det i Afghanistan, nøler med å sende nye styrker før han ser en strategi som har muligheter for å lykkes. Italias statsminister Silvio Berlusconi, sa etter at sju italienske soldater ble drept av en selvmordsbomber i forrige uke, at han ville trekke de italienske soldatene ut snart som mulig.

I Storbritannia møter statsminister Gordon Brown stadig sterkere motstand mot krigen.
Mye tyder derfor på at General McChrystals analyse er riktig. At de internasjonale styrkene kommer til å tape krigen dersom det ikke skjer noe avgjørende nytt i løpet av det neste året. En slik ny utvikling må innebære bedre sikkerhet for sivilbefolkningen, slutt på at NATO-bomber dreper sivile, mindre korrupsjon og maktmisbruk fra makthaverne i Kabul og større vekt på gjenoppbygging enn på krigføring. Lite tyder på at noe av dette vil skje. Det spørs derfor om ikke NATO nå må begynne å planlegge tilbaketrekking framfor å lage nye planer for krigføringen.