Viser arkivet for stikkord justisdepartmentet

Gammelt gufs

Politiets Sikkerhetstjeneste visste om det, men så ingen grunn til å informere justisminister Knut Storberget (t.h.) eller utenriksminister Jonas Gahr Støre om den omfattende overåkingen som ble drevet av USAs ambassade. Foto: Vidar Ruud, ANB

USA hadde rett til å bedrive den aktiviteten landet selv hevder har pågått rundt den amerikanske ambassaden i Oslo siden år 2000. Norske politimyndigheter har siden da, på ulike nivåer, blitt orientert om ambassadens opptrapping og utøvelse av aktiviteter knyttet til egen sikkerhet. Likevel har amerikanerne aldri gitt en fullstendig orientering eller innsikt i hvilke tiltak de iverksatte og hvor omfattende de var. Så langt er det ikke avdekket at det er begått direkte ulovligheter fra ambassadens side.

Det kom fram i justisminister Knut Storbergets detaljrike redegjørelse til Stortinget. Kunnskapen om amerikanernes aktiviteter er imidlertid aldri rapportert til politisk nivå i Justisdepartementet.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Av den grundige dokumentasjonen Storberget hadde greid å få fram i løpet av de to ukene siden overvåkingsbomben sprakk i TV 2-nyhetene, går det fram at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og andre politimyndigheter mente ambassadens aktiviteter var i ytterkant av det fremmede stater har rett til å bedrive på norsk jord. Med andre ord: De var i tvil.

I slike tilfeller er det normalt å henvende seg oppover i systemet for å avklare hvordan man skal håndtere saken videre. At PST i stedet valgte å holde dette for seg selv, avdekker dessverre at noe av kulturen fra den tidligere overvåkingstjenesten henger igjen. Oppryddingen etter Lundkommisjonens rapport i 1996 var grundig, men tydeligvis ikke grundig nok. Den som lyttet nøye til justisministerens redegjørelse, kunne ikke være i tvil om at han var særdeles misfornøyd med den manglende rapporteringen. Konsekvensen av de siste to ukenes avsløringer er åpenbart at PST må forvente å bli utsatt for en ny gjennomgang og få enda strammere og tydeligere regler for sin virksomhet.

Men taushetspraktiseringen fra PSTs og Oslo Politidistrikts side kan også ramme justisministeren. For selv om opposisjonens talsmenn etter Storbergets opptreden i Stortinget ga ham anerkjennelse for at han var grundig, åpen og konkret, raslet de samtidig med sablene. Redegjørelsen avdekket at statsråden ikke har systemer som holder ham tilstrekkelig orientert om det som skjer innenfor sitt område. Dette er noe Stortinget liker dårlig. Likevel må det være en formildende omstendighet at den manglende rapporteringen til politisk nivå er noe som har skjedd under flere justisministere, både borgelige og rødgrønne.

Fortsatt er det en rekke ubesvarte spørsmål knyttet til ambassadens aktiviteter. Det er forhold som det ikke er justisministerens oppgave å svare på. Først når påtalemyndigheten er ferdig med sin etterforskning av påstandene om det har foregått ulovligheter, både fra USA og fra involverte norske statsborgere, kan vi med sikkerhet fastlå om alle forhold knyttet til denne overvåkingen har skjedd innenfor lovens rammer.