Viser arkivet for stikkord erling

Borgen refser SV

Kritiserer eget parti:

Journalisten, forfatteren og dokumentarfilmskaperen Erling Borgen hamrer løs på bildet av Norge som fredsnasjon og på «sitt» parti SV for å ha avskaffet den utenrikspolitiske opposisjonen på Stortinget.

I en bok som kommer ut i disse dager hevder han at norske spesialsoldater i Afghanistan er medskyldige i krigsforbrytelser og krever et eget overvåkingsorgan for disse spesialstyrkene på linje med det stortingsoppnevnte EOS-utvalget som overvåker virksomheten til de hemmelige tjenestene. Borgen mener at folket har krav på å få vite hva spesialsoldatene egentlig har bedrevet i Afghanistan.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Påstandene hans om krigsforbrytelser blir selvsagt tilbakevist av forsvarsledelsen. Og ikke alt spesialstyrkene har drevet med, er hemmelig. Det er kjent at de under Bondevik II-regjeringen bisto amerikanerne i Operation Enduring Freedom i Afghanistan, blant annet med å peile inn mål som amerikanske fly kunne skyte på. I nyere tid har norske spesialsoldater drevet etterretning sammen med afghanske sikkerhetsstyrker i områdene rundt Kabul for å avsløre terroristceller og oppspore bombefabrikker. Styrkene er høyt verdsatt av Norges allierte.

Erling Borgen er et slags svar på den amerikanske dokumentarfilmeren Michael Moore. Han slår hardt, men sjelden til alle kanter, og bruker mediets muligheter og virkemidler til å få fram sitt budskap. Filmene, og bøkene, er spennende, men neppe dekkende for hele virkeligheten. Verdien av det han produserer på tape og papir er derfor så ymse.

Den kritikken han retter mot SV, er derimot interessant. For der skriver han det mange «ur-SVere» tenker. Han har vært med nesten siden SF ble stiftet i 1961, og husker hva som var selve grunnlaget for at partiet ble dannet: Utenrikspolitisk opposisjon til venstre for Ap.

Den kritikken han retter mot dagens partiledelse er ikke død, selv om debatten øyensynlig er over i SVs organer. Kristin Halvorsen har et bredt partiflertall bak seg i at det er bedre å sitte i regjering og trekke politikken i SVs retning enn å sitte utenfor uten innflytelse. SF og SV oppholdt seg på tribunen fra 1961 til 2005. Derfra kan man rope ut sin misnøye, uten at det gir noen resultater. I regjering har SV måttet akseptere både Nato og EØS-avtalen, men også bidratt til at norske soldater ble trukket ut både fra Irak og den amerikanske Enduring Freedom-operasjonen.

SF og SV har fått gjennomslag for mer av sin politikk i fire år i regjering enn i 44 år i opposisjon. Men selvsagt har det kostet, og det er sikkert flere enn Erling Borgen som er rystet langt inn i sjelen over at SV kan stemme for kjøp av amerikanske jagerfly. Men det er prisen for innflytelse.