Viser arkivet for stikkord arve, kambe

Kollektiv fornuft

Norsk Industris Stein Lier-Hansen og Fellesforbundets Arve Bakke kom til slutt til enighet i lønnsoppgjøret for industrien. Foto: Terje Pedersen, ANB

Langt på overtid ble det onsdag ettermiddag enighet i lønnsoppgjøret for industrien. Streikefaren er i realiteten over. Kronemessig ble det et moderat tillegg, men nok til å sikre at industriarbeiderne får økt kjøpekraft. Fellesforbundet og LO har videre vunnet en viktig seier på vei til målet om tariffesting av tjenestepensjonen i privat sektor. NHO-foreningen Norsk Industri måtte her fire på prinsippet om å beholde bedriftenes styringsrett.

Årets lønnsoppgjør er et forbundsvist oppgjør der Fellesforbundet har gått i front for å forhandle for medlemmene i industrien. Så følger de øvrige oppgjørene hakk i hæl, både i privat og offentlig sektor. Siden pensjonsspørsmålet har stått så sentralt i opptakten, var det mange som spådde at det kom til å bli et samordnet oppgjør med LO-lederen i spissen. Men Fellesforbundet ville det annerledes og tok ansvar for å løse pensjonsspørsmålet.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

LO og Fellesforbundet har med god grunn satt mye inn på å få en hånd på rattet i forvaltningen av tjenestepensjonen. Pensjon er nemlig å regne som utsatt lønn, og nå er det slik at den enkelte bedrift har full kontroll på disse ordningene. I bunnen ligger riktignok en obligatorisk tjenestepensjon vedtatt av Stortinget. Den pålegger bedriftene i privat sektor å sette av minimum to prosent av lønna til slik pensjon. Dagens ordning gir ifølge LO lite pensjon for pengene.

Arbeidsgiverne frykter på sin side at fagbevegelsen skal kunne streike seg til bedre pensjonsordninger enn den lovbestemte obligatoriske. I årets lønnsoppgjør har Fellesforbundet nøyd seg med å kreve at det skal opprettes en felles kasse for tjenestepensjoner. Målet er i denne omgang å gi mer pensjon for innskutt kapital. NHO betviler at det er mulig. En utredning vil gi oss et svar.

Rammen for lønnstillegget i industrien er 3,3 prosent, noe som er litt lavere enn fjorårets lønnsvekst. NHO satte mye inn på å se totallet, slik at avstanden til våre nærmeste konkurrentland ikke blir for stor. Fellesforbundet har likevel vist moderasjon. For høye tillegg vil jo straffe seg gjennom at medlemmer mister jobben.

Trepartssamarbeidet mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og regjeringen har også vist seg å virke. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har nemlig blitt utfordret til å bidra fra statens side til bedre opplæring av utenlandsk arbeidskraft. Den norske modellen er altså fortsatt liv laga. Finansminister Siv Jensen (Frp) må bite i seg fjorårets budskap om at den norske modellen står i veien for det norske folk.

Løsningen i industrioppgjøret er et resultat av kollektiv fornuft. Partene tok ansvar på hver sin måte. Nå er det opp til forhandlerne i de kommende oppgjørene å følge i samme spor. Lista er lagt. De som forsøker seg på å legge den høyere, risikerer å rive.