Viser arkivet for stikkord årskonferanse

NHO bommer

NHO-sjef Kristin Skogen Lund trommer sammen til en ny årskonferanse. Foto: ANB-arkiv

Hvert år i begynnelsen av januar klarer Næringslivets hovedorganisasjon som oftest å sette viktige saker på den samfunnspolitiske dagsorden. Så er også tilfellet i år. På NHOs årskonferanse torsdag vil det bli fokusert på at den norske befolkningen vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, vil det være rundt sju millioner nordmenn. I dag er det drøyt fem millioner innbyggere her til lands.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener svaret er færre kommuner, bedre infrastruktur og flere boliger. Hun etterlyser en betydelig satsing på samferdsel. Samtidig vil NHO-sjefen redusere antallet kommuner dramatisk, fra 428 til bare 100.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

NHO setter forbilledlig nok søkelyset på viktige utviklingstrekk som det ikke snakkes nok om, men dette er ikke nytt av året. Politikerne er allerede på banen. Den rødgrønne regjeringen tegnet det samme framtidsbildet i perspektivmeldingen som ble lagt fram våren 2013, og Statistisk sentralbyrå byr på mange prognoser som peker i den samme retningen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har også kommet med oppspill til en omfattende kommunereform. Da kan det bli forstyrrende at NHO-sjefen ivrer for mer omfattende sammenslåinger enn de mest optimistiske politikerne tør håpe på.

Temaet for NHOs årskonferanse fastsettes lang tid i forveien. Denne gangen synes derfor NHO å ha bommet på blinken. Temaet burde heller ha vært hvordan vi alle kan gi norske bedrifter det løftet som trengs for å møte nye utfordringer. Situasjonen internasjonalt har endret seg betydelig det siste halvåret. Oljeprisen er halvert, og investeringene på norsk sokkel bremser opp. På den annen side svekkes krona, noe som er en fordel for konkurranseutsatte bedrifter i Norge. I en slik situasjonen bør hovedoppgaven være å få fart på fastlandsinvesteringene. Selv om arbeidsledigheten er relativt lav, bør det også bekymre at sysselsettingsgraden synker.

Både LO og NHO er prisverdig opptatt av samfunnsutviklingen i bred forstand. Dette er en styrke for Norge som mange andre land bør misunne oss. På den annen side vil de største organisasjonene i arbeidslivet være tjent med å fokusere på det som er viktigst for deres medlemmer. Det kan for eksempel diskuteres hvor klokt det var av NHO-sjefen å bruke mye energi på å slå ring om pappapermisjonen. Daværende LO-leder Gerd-Liv Valla kunne også spart seg det kraftige engasjementet for statskirken.

Dagens LO har heldigvis kommet på bedre tanker i så måte. Her har NHO noe å lære. Begge organisasjonene bør spisse budskapet mot problemstillinger som mer direkte kan gi oss et bedre arbeidsliv. Da er LO og NHO på sitt beste.

Livslang læring

NHO-sjef Kristin Skogen Lund sto naturlig nok i fokus på årets årskonferanse. «Læringslivet» er tittel på den neste konferansen 8. januar 2014. Foto: Terje Pedersen, ANB

Ingen fra den politiske opposisjonen får stå på scenen under NHOs tradisjonsrike årskonferanse 8. januar. Arbeiderpartiets Trond Giske mener dette linjeskiftet illustrerer en trend i Næringslivets hovedorganisasjon.

– En må dra på smilebåndet over hvor ivrig logrende NHO er blitt i sin støtte til Høyre og Fremskrittspartiet, sier Giske til Dagens Næringsliv. Han konstaterer med nok et smil at NHO «ikke fant grunn til å invitere folk som har innsikt i både næringsliv og utdanningspolitikk».

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Giske antyder langt på vei at det ville vært naturlig å invitere ham som opponent til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Giske har vært næringsminister og leder nå utdanningskomiteen på Stortinget.

– Det er et helt bevisst valg å ta bort politiske debatter. Vi synes ikke de har vært vellykkede, sier informasjonssjef Ingunn Eriksen i NHO. Temaet for årskonferansen i januar er «Læringslivet» hvor det skal fokuseres på at vi alle lærer gjennom hele livet, enten vi er i barnehage, på skolen, i høyere utdanning, på arbeidsplassen eller sammen med venner og familie.

Statsminister Erna Solberg er et naturlig trekkplaster på NHO-konferansen. Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied får også delta på scenen sammen med blant andre næringslivsaktører som Ole Robert Reitan og Bent Stiansen. Men den politiske opposisjonen glimrer altså med sitt fravær.

NHO må selvsagt fritt få velge egen profil og hvem som inviteres opp på scenen, men når det oppstår slagside så må næringslivsorganisasjonen også forvente å få kritikk. For vår del vil vi mene at politiske debatter har gjort NHOs årskonferanser ekstra interessante.

NHO mener at utdanningssystemet må bli mer framtidsrettet og relevant for så vel næringslivet som samfunnet generelt. Det er de fleste enig i, men det er et stykke til vi er der. I den sammenheng er det verdt å merke seg at sjefen i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Anne-Kari Bratten, er blant dem som har advart mot «mastersyken».

Det bør være et tankekors for oss alle at det er for mange unge som tar masterstudier, mens vi mangler fagarbeidere som bedriftene etterspør. Her trengs det klarere styring av universiteter og høyskoler fra myndighetenes side og bedre rådgivningstjeneste overfor dagens skoleelever, både i ungdomsskolen og på videregående trinn.

Når «Læringslivet» nå blir tema, burde for eksempel LO-leder Gerd Kristiansen ha blitt brukt. Fagbevegelsen har i årevis vært opptatt av dette temaet under betegnelsen «livslang læring».

Det hører med til bildet at LO lenge har kjempet for bedre ordninger for etter- og videreutdanning. Her er det NHO som skrubber, og statsminister Erna Solberg synes bare opptatt av å etterutdanne lærerne. Hva med alle de andre yrkesgruppene som trenger faglig påfyll gjennom livslang læring? Vi bare spør.