Helsereformen

Helseministeren presenterte fredag regjeringens konkrete opplegg for fritt behandlingsvalg.
Les med på siste.no/meninger

Vist 565 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Det er lett å komme med vyer, men hvordan det er tenkt gjennomført, ser jeg ikke noe sted.

Nå er du vel ioverkant kritisk Rohde- er all forandring til det verre?

Glemt helseminister Gahr-Støre mange vyer om det offentlige helsevesenet utenat en plan eller et budsjett ble presentert ? Strøm-Ericksen forbigåes i stillhet

All forandring er absolutt ikke til det verre, men så langt er det snakk.
Som bruker av helsetjenester vil jeg vite noe konkret. Det er lett å snakke fint.
Det er verre å gjennomføre det.

Helt enig men det er lenge siden noen poitikker la frem en tidsbegrenset handlingsplan + et detaljert budsjett
på noe som helst

Alle kjemper for småsykehusene, men hvis dere gamle gubber skulle opereres for prostatakreft, ville dere da valgt sykehuset rundt hjørnet som tok 14 operasjoner i året, eller ville dere valgt et stort sykehus med faste urologer?
Ser at slike aspekt er lite oppe i debattene. I undersøkelser har det vist seg at noen småsykehus har så dårlige kunnskaper om prostatakreft og brystkreft at en nesten snakker om sløying, ikke operasjoner.

Det er satt opp høye mål for kreftbehandlingen i Norge :

Vurdering av henvisningen skal skje innen 5 virkedager.
Oppstart av utredning skal skje innen 10 virkedager.

Det er dessverre for lite kunnskap om ventetidsbestemmelsene på en del sykehus, så vi råder deg som pasient eller pårørende til å følge med selv.( kreftforeningen.no)

Kanskje bedre å foreta sløyinga lokalt samme dagen.?

kreftforeningen er vel på linje med det jeg skrev, om enn med andre ord. Helsereformen må komme, men da må en se helheten. Er redd en ikke ser helheten nå. Bor selv i Møre og Romsdal, et fylke med fire sykehus, men det burde vært ett eller to, like vel planlegger en altså et løp med tre sykehus. Hadde en tenkt helhet så hadde en sett sykehusstruktur opp mot fergefri E39, bygget en bro over Moldefjorden og satset på en stor enhet, en må våge å tenke nytt, for når E39 blir fergefri vil det være under en time mellom Molde og Ålesund, -og hvor tett skal sykehusene egentlig ligge? Trenger en ett sykehus pr time reising, slik det faktisk er i dag?

Enig Bengt men dette blir den samme problematikken som ved kommunesammenslåinger -alle sitter på sin lille tue og bryr seg null om hva som er samfunnsøkonomisk fornuftig

Ja, faktisk. Er et spørsmål om makt og avmakt. Ingen vil tre ned fra sin tue, de vil være kongen på haugen.

Annonse

Nye bilder