Omsorg for fagbevegelsen

Høyres Arve Kambe mener at regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven vil øke organisasjonsgraden.

Les mer på siste.no/meninger

Vist 703 ganger. Følges av 8 personer.

Kommentarer

Hvordan kan mindre forutsigbar arbeidstid øke organisasjonsgraden?
Hvordan kan usikre arbeidsplasser øke organisasjonsgraden?
Hvordan kan mer overtid øke organisasjonsgraden?
Hvordan kan mindre fritid med familien øke organisasjonsgraden?
Hvordan kan vanskeliggjøring av bringing og henting av barn i barnehage og skole øke organisasjonsgraden?
Hvordan kan midlertidige arbeidsplasser og dermed problemer med lån øke organisasjonsgraden?
Hvordan kan mer usikkerhet og trygghet for fremtiden øke organisasjonsgraden?
Hvordan vil mer bruk av trynefaktoren øke organisasjonsgraden?

Sett dere inn i arbeidsfolk sin situasjon!
Hvordan bygger man en familie?
Hva med eldre arbeidstakere?
Vil de kunne få ny fast jobb etter 50 år?
Legger vi opp til løsarbeidere?
Det er mer, men stopper der.

“Omsorg”, liksom – ja, man kaller det så mangt!!

Alle dei punkta du lister opp, Thor Steinar Rohde, vil truleg svekke fagrørsla. Ein lokal tillitsvalgt vil på ingen måte ha slik makt overfor sin arbeidsgivar som det ein landsomfattande organisasjon har. Når arbeidstakarar blir utrygge i forhold til arbeidstid, arbeidsmengde og trygghet for arbeidsplassen, så kan det lett bli mishag mellom arbeidskolleger og det kan utvilke seg til “trynefaktor-gallopp”. Arbeidsmiljøet vil bli dårlegare. H/Frp-regjeringa vil dessutan gjerne oppmuntre til sjølvstendig næringsdrivande og gründerar som dei trur medfører innovasjon. Vi får dermed ein skog av små eller ein-mannsbedrifter som ikkje er fagorgansert og som ikkje har grenser for kor mange timar dei vil jobbe. Resultatet i praksis er fagforeningsknusing.

Helt enig Kristoffer.

" omsorg for fagbevegelsen " ?Kambe får sagt det !

Alle punktene som nevnes svekker selvfølgelig fagforeningene men er ikke det de blå-blå inkl Venstre ønsker da?

Jau det har du rett i, per-erik jensen. Dei vil svekke fagrørsla. Sa ikkje Trine Skei Grande at ho vart kvalm av LO?

85 prosent av de ansatte i Archer plattformboring offshore har gått med på å gå ned i lønn. Dermed reddes 150 jobber.( hegnar.no)

Endelig et fagforbund SAFE ( YS) som greier å se fremover
Jeg bøyer meg i hatten

Parat er er ferd med å utslette flyselskapet Norwegian !
Flere tusen arbeidsplasser står i fare for å bli nedlagt !
Har full forståelse for dei firma som flagger ut fra Norge til lavkostland !
Å drifte et firma i Norge er nærmest å rekne som en forbrytelse !

Du har dessverre rett i det Arne
Når Fagforeningene med sine antikke holdninger skal bestemme det meste i arbeidslivet blir jeg svært
urolig for fremtiden
Jeg leste i media at Parat også ønsket å forhåndsgodkjenne de hotellene mannskapet i Norwegian skulle
overnatte på og det sier vel det meste

Nå kjenner ikke jeg detaljene i den pågående streiken, i motsetting til andre her.
Det jeg vet er at det alltid er minst to sider av en sak.
Selskapet er meget aktive i media om hvor mange som blir rammet av deres kunder, søker sympati og bygger opp opponionens motstand mot de streikende.
Det er faktisk slik at det alltid vil ramme tredjepart når det er konflikter.
Dette er en lovlig streik, den første i sitt slag, der selskap med en ny struktur er part.
Den må bare få fortsette til det blir en løsning mellom partene.

Tor vi andre her vet selvfølgelig ikke mer enn deg men hvordan ville du som leder av et selskap som tapte
1.6 milliarder ifjor taklet situasjonen ?

Saken kan ikke bare forsette som du sier men må løses umiddelbart
hvis Norge skal ha et norsk flyselskap i fremtiden

Per – Erik
At et selskap fisjonerer mens det pågår en konflikt er ikke særlig konstruktivt.
Skal selskapet ha livets rett må det finne den rette måten å behandle sine ansatte på.
Selskapet har, i mine øyne, vokst mye for fort.
Det er strukturer som ikke er på plass.
Skal selskapet ha livets rett, må de ansatte føle eiendomsrett til egen arbeidsplass, hvis ikke blir hele selskapet kun en parates i Norsk luftfart.

Så hvis man behandler sine ansatte bedre slik at de føler eiendomsrett til egen arbeidsplass så vil man gå
med overskudd ? Det var en svært enkel analyse Tor

Men at selskapet har vokst fort og uten nødvendig kontroll er jeg enig i samtidig som fisjoner under pågående
forhandlinger ikke akkurat demper konfliktnivået

Vi får håpe på en snarlig løsning med tanke på alle permitterte

Olav Thon, støtter, ikke uventet, Kjos. Arbeidstakere bør innstille seg på andre forhold i fremtiden. Det er ikke bare å fortsette med tanken:“Skal ha – skal ha”. Sterk internasjonal konkurranse, ikke bare i luftfarten, men på flere og flere plan, får etter hvert betydning for norsk arbeidsliv og lønninger. En omstilling i arbeidstakerorganisasjonene og deres kravmentalitet, tror jeg blir nødvendig i fremtiden. Parat sin fremferd virker for meg nærmest kommunistisk. Skremmende i Norwegians tilfelle.

De rødgrønne og LO sørget for at mer enn 2000 bedrifter flagget ut / eller ble lagt ned i den 8 års perioden de herjet i Norge ,og nå prøver de også å jage Norwegian ut av Norge !
Ser ikke LO snart hvilken vei det går med Norge og norske arbeidsplasser , vis en bare skal kreve og kreve ?

Arne, vil bare minne om at det i perioden du her henviser til har det vært rekord høy sysselsetting og det har aldri vært så mange rike som nå.
Som om ikke det er nok er ikke Parat et LO forbund.

Det eneste vi mangler nå er "luftkrig " mellom LO og YS om medlemmene

Det er riktig at Parat er tilknyttet det upolitiske YS og ikke LO så derfor hadde jeg forventet
en litt annen tilnærming til konflikten

“Og det har aldrig vert så mange rike som nå " skriver T.S.Rohde !
Innkassogjelden blant nordmenn er på ca. 70 milliarder kroner !

Takk skal dere ha Tannlegeforeningen som opplyser at LO lederen reiste til Lavkostlandet Ungarn for
å få nye tenner ( 1/3 part av norsk pris)

Greit å fordømme sosial dumping rakke ned på Norwegian m fl mens hun selv velger billigste løsning uten
noen form for solidaritetsfølelse med det norske arbeidsmarkedet
Skammelig av en LO baronenesse med en lønn på 1.6 millioner ( eller 3-4 sykepleierlønninger)

Omsorg for fagbevegelsen – en gjeng med hyklere – Nei !

Annonse

Nye bilder