Tendenser til krise

Regjeringen gjør klokt i å ha litt is i magen.

Les mer på siste.no/meninger

Vist 514 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Det som er tendenser til krise Kjell Werner er det som The Guarian presenterer i dag under overskriften New Oxfam report says half of global wealth held by 1 %.

Det er disse økende ulikheter som er ødeleggende for samfunnet og borgernes tillit til samfunnet.
Hvordan forsvare at rapporten nå dokumenterer at 1 % av verdens befolkning nå eier ca 50 % av verdens rikdom og at dette er en økning fra 2009 der % andelen var 44?

Dette er tendensene til krise, virkelig samfunnsnedbrytende krise, hva gjør partiene på stortinget med det?
Hva gjør media med dette? Skrives det som i The Guardian at dette er et økende dilemma som er med på å true vår økonomi, vårt samfunnssystem og vår sikkerhet?

Enig Steinar for store ulikheter skaper grobunn for mye uro og hovedgrunnen er politikk

Verken den nuværendé eller de tidligere regjeringene ser ut til å " enes" om virkemidlene og da ender gjerne
saken i endeløse kommiteemøter og utredninger med rådyre innleide konsulenter

Enig Per-Erik, politikk eller fravær av politikk gir carte blanch til et fåtall av kapitalister som ødelegger respekten for det økonomiske og politiske system med sin ekstreme grådighets og egoisme kultur.
De samles i Davos i disse dager, ,,,,,,,,

Dagens store økonomiske forskjellar er betenkelege. Også her i Norge aukar forskjellane. Kan dagens politikarar lære noko av dei som styrte i 1940, -50 og -60 åra? Da klarte styresmaktene å drive ein brukbar fordelingspolitikk. Dei benytta seg av progressiv skattlegging, diverse “luksus-skattar”, relativt høg barnetrygd og sikkert fleire andre grep for å omfordele samfunnets økonomiske ressursar. No høyrer vi mest om skattelette og kutt i offentlege utgifter. I Storbritannia har regjeringa kutta så “hardt og ubarmhjertig i sosialhjelpen at det koster menneskeliv” (sitat frå Adresseavisen 19.01.) Folk går i gatene med “people before profit” på plakaten. Somme tek til orde for høgare minstelønn og leveleg nivå på trygd til fattige og arbeidslause. Andre meiner at rike folk skal donere av sin rikdom til nokon som treng hjelp. Men det vil nok treffe svært tilfeldig, det er ikkje sikkert at donasjon vil treffe dei som treng mest hjelp. Eg trur at å hjelpe dei fattigaste må vere ei offentleg oppgave.

Ja jeg kan være enig med deg Kristoffer, at å hjelpe de fattigste er en offentlig oppgave.
Når en så titter bak disse honnørord så kommer realiteten frem som jeg har innledningsvis nevnt: 1% av verdens befolkning eier ca 50 % av verdens rikdom.

Forskjellene er økende og synonymt stiger også kriminaliteten ofte proposjonalt med økende ulikheter.

Og så samles verdens rikeste med politikere og statsoverhoder i Sveits for å diskutere hva som skal gjøres…jeg gremmes av slike mennesker og av slike politikere, det synes å være umulig å få inn i et milliardærhode at det å betale sin del til fellesskapet er en borgerplikt, slik som vi andre som betaler > 30% av vår bruttoinntekt til fellesskapet.

Like umulig synes det å være å få inn i hodet på politikerne at de rikeste også må betale sin skjerv til samfunnet, politikerne synes klart å være styrt og låst av internasjonale kapitalinteresser.

Jeg tror jeg vil anbefale boken: Save the capitalism from the capitalist

Sosial uro og kriminalitet er eit større problem i land med store økonomiske forskjellar enn i land der det er forholdsvis bra fordeling av godene. Derfor er det synd at politikk som bidrar til økonomisk fordeling er på vikande front i alle land – også i Norge.

Annonse

Nye bilder