«Ny» eldreomsorg

Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen innrømmer at Arbeiderpartiets eldreomsorg ikke har vært god nok.
Les mer på Siste.no

Vist 510 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

“Siden kan ikke vises”.

At “siden ikke kan vises” er nok bare en fordel for sosialister

Micaelsen tar nå til orde for ØREMERKEDE tilskudd inntil kommunene har nådd statlige minstekrav for eldreomsorg.

Det er dermed slutt å snakke om nye omsorgsplasser eller " tilskudd til omsorgsplasser" eller hva nå
Stoltenberg mente med sine tåketaler

Kanskje AP hadde godt av en liten pause – nå har " de sett lyset " hele gjengen

http://www.siste.no/_Ny__eldreomsorg-5-47-795.html

HER

“Eldreomsorg bør uansett bli et sentralt tema ved høstens kommunevalg. Lokalpolitikere må avkreves klare løfter”

Madeleine det hjelper vel ikke med klare løfter ( noe alle partier kommer med) så vi bør se på hva som virkelig
gjøres i kommunene

Med for lite penger MÅ noe nedprioriteres med mindre det ikke øremerkes

Det er de eldres tur i mange kommuner. Fine rådhus, kulturhus og idrettsanlegg finner en ofte i kommuner med dårlig eldreomsorg, det handler om prioritering.
Krev svar fra lokalpolitikerne!

*75% av kommunene mangler langtidsplasser på sykehjem.
*60% har for høy terskel for å få sykehjemsplass.
*30% av de eldre trenger mer omfattende tilbud.
*50% av sykepleierne opplever at tiden ikke strekker til. ( FAFO – 2011)
Og da var det vel greit å innføre Samhandlingsreformen i 2012 ?

Har det blitt noe bedring siden 2011?

Annonse

Nye bilder