Handel på søndager

Ordinære butikker får holde åpent på søndager, dersom regjeringen får det som den vil. Foto: ANB-arkiv

Regjeringen vil gi en generell adgang til søndagsåpne butikker. Forslaget vekker kraftig motstand fra LO-forbundet Handel og kontor, deler av varehandelen og flere partier.

– Dette vil gi folk større frihet til å handle når det passer dem, sier næringsminister Monica Mæland (H). Regjeringen har ikke flertall for det som nå foreslås, men Venstre kommer til å gi ryggdekning for at kommunene selv skal få bestemme om vanlige butikker skal kunne ha åpent på søndager.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

I dag er det i utgangspunktet forbudt å holde butikker åpne på søndager, men det er flere unntak. Vi kan søndagshandle i butikker på under 100 kvadratmeter, hagesentre, gartnerier og på typiske turiststeder. I tillegg er det stort uvalg av dagligvarer i kiosker og på bensinstasjoner.

Hensynet til de ansatte i varehandelen og vern om helligdagsfreden har vært de viktigste argumentene for å holde vanlige butikker stengt på søndager. Det er viktige hensyn som fortsatt er gjeldende. Regjeringen mener markedet selv må få bestemme. Det bør ikke være et avgjørende argument. Problemet er først og fremst at den såkalte Brustad-bua har gått ut på dato. Dessuten blir det forskjellsbehandling når hagesentre kan holde åpent, mens Maxbo og lignende varehus ikke kan få selge mange av de samme varene på søndager.

Men heller ikke regjeringens forslag er konsekvent. Brustad-bua skal nemlig forbli åpen på 12 helligdager og særskilte høytidsdager. Forstå det, den som kan. Varehandelen vil neppe lage fleksible løsninger eller skreddersy ordninger som bare brukes noen få dager i året. Her blir det enten fortsatt Brustad-bu hele året eller et større butikklokale som holdes stengt disse 12 dagene.

Det er ikke noe rop blant folk flest om søndagsåpne butikker. Varehandelen blir i tilfelle påført økte kostnader, noe som i neste omgang betyr økte priser i butikkene. Regjeringen burde ha gått i dialog med fagbevegelsen om å endre arbeidsmiljøloven slik at de ansatte i varehandelen får det samme lovvernet for helgearbeid som andre grupper har i dag. Det ville ha vært å ta HK-leder Trine Lise Sundnes på ordet. Hun åpnet nemlig for en slik løsning våren 2013.

Mye tyder på at vi får en ny bastardløsning. Det vil bli resultatet dersom Venstre får gjennomslag for at kommunene skal bestemme. Mange steder i landet vil kommuner som i utgangspunktet er negative bli presset til å holde søndagsåpent dersom nabokommunen gjør det. Her bør det være nasjonale kjøreregler som sørger for likhet i landet. Det er misforstått lokaldemokrati å gi ansvaret til kommunene. Og det blir udemokratisk å gi Venstre så mye makt.

Vist 684 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Jeg vil få påpeke en liten sak, søndagsarbeid er generelt ulovlig i følge AML
Skal det bli lovlig må det en lovendring til.
Man kan neppe kalle generell åpning på søndager for at “arbeidets art gjør det nødvendig”
Dette er noe som ikke har vært fremme i debatten.
Det utvises generelt meget lettvintet i omgang med lover av regjeringen, bryr de seg ikke eller kjenner de ikke lovverket?
Her fra AML

§ 10-10.Søndagsarbeid
(1) Det skal være arbeidsfri fra kl. 1800 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.
(2) Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.
(3) Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.
(4) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.
(5) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i § 10-8 fjerde ledd.

For eller imot søndagsåpne butikker Rohde ja det er grunner som går begge veier

Idag har vi den latterlige varianten kalt Brustadbua pga størrelse og andre butikker er oppe pga turisme

Er det her arbeidets art kommer inn ? Tåkete !

Annonse

Nye bilder