Ytringsfriheten

_Det legges stadig ned blomster utenfor lokalene til det terrorrammede satiremagasinet Charlie Hedbo. Foto: Charles Platiau, Reuters/NTB scanpix. _

Angrepet på det franske satiremagasinet Charlie Hebdo var et angrep på ytringsfriheten. Hele den siviliserte verden fordømmer de bestialske handlingene i Paris. Alle har rett til å ytre seg uten å frykte vold og trusler. I Norge kan vi være stolte over at ytringsfriheten er nedfelt i Grunnloven. Meninger kan aldri forbys. Heller ikke retten til å gi uttrykk for dem.

Rundt omkring i verden er det dessverre ulike krefter som misliker noen ytringer så sterkt at de tyr til vold for å stoppe dem. Derfor må «vi andre» kjempe aktivt og kontinuerlig for å hegne om ytringsfriheten. Pressen har et særlig ansvar for å gå i front. Men samtidig har pressen et ansvar for ikke å provosere uten grunn. Det må ha en informativ hensikt å trykke faksimiler av de tegningene som har vekket strid og forargelse. På den annen side er retten til å tie også en del av ytringsfriheten.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Det er selvsagt ikke fritt fram for uhemmet å si hva som helst. I Norge er det straffbart å komme med ytringer som er krenkende, truende eller oppfordrer til kriminalitet.

Historisk sett har det vært svært strenge straffer for blasfemi innenfor forskjellige religioner. I noen land er det fortsatt dødsstraff for dette. Selv om blasfemiparagrafen er på vei ut av norsk lov, bør vi være varsomme med å snakke stygt om guder og profeter. Religionsfriheten setter i realiteten noen grenser for hva vi kan si på dette området.

Men reell trosfrihet må innebære en mulighet til å kritisere tro. Magasinet Charlie Hebdo har utnyttet denne muligheten, både overfor den katolske kirke og islam. Det synes allerede tydelig at de tolv menneskene ble drept fordi magasinet drev gjøn med profeten Muhammed. Mange har oppfattet dette som blasfemi, og ekstremister tok altså til våpen.

Motsetninger må bygges ned. Toleranse blir da det viktige stikkordet. Vi må skape en verden med økt toleranse for andres meninger, livssyn og eventuell tro.

I den sammenheng er det interessant å merke seg at Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke ser det som viktig å stå opp for retten til å bedrive blasfemi. På spørsmål fra Dagens Næringsliv svarer han at det ikke er et ideal å ytre seg på en måte som krenker eller kan oppfattes som blasfemisk. Samtidig gjør han det klart at det for ham er et ideal å forsvare ytringsfriheten.

Hvis vi legger godviljen til, kan vi forstå nyansene Støre her trekker opp. Han har et poeng. Men Ap-lederen balanserer på en knivsegg. Det blir feil dersom det blir de krenkede som får sette grensene for hva man skal måtte tåle av kritikk eller harselas. Ytringsfriheten må ikke snevres inn.

Vist 286 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Er i prinsippet enig, i alle fall for en stor del enig.
Men prøv å se for dere hvordan reaksjonen i Norge hadde vært dersom vi hadde trykket krenkende bilder og ord og uttrykk som rakket ned på Jesus Kristus, jomfru Maria, Gud fader og den hellige ånd.

Ville vi tålt det mon tro?
Ville det være reell trosfrihet, at agnostikerene skulle få fremme sin tvil på religioner og hva de står for?

Hvis en ser bort fra ekstrem vold som alle fordømmer, ville vi tålt dette?

Om vi ville tålt det? Ja i hvert fall i den grad at vi ikke hadde gått til utførelse av ekstrem vold slik vi har sett fra ytterliggående muslimer. Disse som av sine idealistiske ledere blir oppfordret til drap av dette slag. Det å ytre seg billedlig om at profeten Mohammeds tilbedelse ofte har ført til vold og oppfordring til vold, må vel være på sin plass. Det er ytringsfrihet. Dersom karikaturene har til hensikt å skape en forståelse av hva religiøse og politiske handlinger kan føre til, dersom man ikke tenker selv, så synes jeg tegningene er på sin plass. Men dersom de kun er for å provosere, blir det feil. Man bør ikke provosere bare for å provosere. Det er å be om krig. Ekstremistiske ledere ser en gylden mulighet til å skape terror og skade ytringsfriheten, nettopp på grunn av disse karikaturtegningene. Det er neppe profetens “ve og vel” de først og fremst forsvarer.

Annonse

Nye bilder