NHO bommer

NHO-sjef Kristin Skogen Lund trommer sammen til en ny årskonferanse. Foto: ANB-arkiv

Hvert år i begynnelsen av januar klarer Næringslivets hovedorganisasjon som oftest å sette viktige saker på den samfunnspolitiske dagsorden. Så er også tilfellet i år. På NHOs årskonferanse torsdag vil det bli fokusert på at den norske befolkningen vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, vil det være rundt sju millioner nordmenn. I dag er det drøyt fem millioner innbyggere her til lands.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener svaret er færre kommuner, bedre infrastruktur og flere boliger. Hun etterlyser en betydelig satsing på samferdsel. Samtidig vil NHO-sjefen redusere antallet kommuner dramatisk, fra 428 til bare 100.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

NHO setter forbilledlig nok søkelyset på viktige utviklingstrekk som det ikke snakkes nok om, men dette er ikke nytt av året. Politikerne er allerede på banen. Den rødgrønne regjeringen tegnet det samme framtidsbildet i perspektivmeldingen som ble lagt fram våren 2013, og Statistisk sentralbyrå byr på mange prognoser som peker i den samme retningen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har også kommet med oppspill til en omfattende kommunereform. Da kan det bli forstyrrende at NHO-sjefen ivrer for mer omfattende sammenslåinger enn de mest optimistiske politikerne tør håpe på.

Temaet for NHOs årskonferanse fastsettes lang tid i forveien. Denne gangen synes derfor NHO å ha bommet på blinken. Temaet burde heller ha vært hvordan vi alle kan gi norske bedrifter det løftet som trengs for å møte nye utfordringer. Situasjonen internasjonalt har endret seg betydelig det siste halvåret. Oljeprisen er halvert, og investeringene på norsk sokkel bremser opp. På den annen side svekkes krona, noe som er en fordel for konkurranseutsatte bedrifter i Norge. I en slik situasjonen bør hovedoppgaven være å få fart på fastlandsinvesteringene. Selv om arbeidsledigheten er relativt lav, bør det også bekymre at sysselsettingsgraden synker.

Både LO og NHO er prisverdig opptatt av samfunnsutviklingen i bred forstand. Dette er en styrke for Norge som mange andre land bør misunne oss. På den annen side vil de største organisasjonene i arbeidslivet være tjent med å fokusere på det som er viktigst for deres medlemmer. Det kan for eksempel diskuteres hvor klokt det var av NHO-sjefen å bruke mye energi på å slå ring om pappapermisjonen. Daværende LO-leder Gerd-Liv Valla kunne også spart seg det kraftige engasjementet for statskirken.

Dagens LO har heldigvis kommet på bedre tanker i så måte. Her har NHO noe å lære. Begge organisasjonene bør spisse budskapet mot problemstillinger som mer direkte kan gi oss et bedre arbeidsliv. Da er LO og NHO på sitt beste.

Vist 307 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Her synes jeg det er du som bommer Werner

Verken NHO eller LO får gjort mye med utbygging av infrastruktur og boligplanlegging i landet vårt

Hvor folk skal bo og ikke minst hvordan de skal komme seg til jobben har vært fraværende regjeringspolitikk

Man har investert i offentlig forbruk ( lønninger og pensjoner) istedet for den opprinnelige ideen om bruken
av avkastningen på Oljefondet nemlig investeringer i infrastruktur-utdannelse-forskning mm

ps jeg gleder meg til dagen hvor LO er mer opptatt av fastlandsinvesteringer enn av sine medlemmer

Annonse

Nye bilder