Folkets røst i kommunene

Kommunalminister Jan Tore Sanner vil ha færre og større kommuner. Foto: ANB-arkiv

Regjeringen har sparket i gang en omfattende kommunereform. Ønsket er færre og større kommuner innen stortingsvalget i 2017. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener å kunne registrere at både interessen og forståelsen for å slå sammen kommuner står sterkt i folket.

– Holdningen har helt klart endret seg. Å snakke om å slå sammen kommuner er langt mindre kontroversielt enn tidligere, sa Sanner nylig i et intervju med ANB. Folk vil ha gode tjenester, og det er ifølge Sanner lettere å få til i det han kaller mer robuste kommuner.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Sammenslåing av kommuner har vært et omstridt tema i over 50 år, og nå står vi altså foran en ny omfattende reform. Befolkningen må uansett trekkes grundig inn i prosessen.

Spørsmålet er så hvem som skal bestemme at kommuner skal slå seg sammen. Det er bred politisk enighet om at frivillighet her er hovedlinjen, men Stortinget kan komme til å skjære igjennom i tilfeller der eksempelvis tre kommuner vil ha sammenslåing mens en fjerde sier nei. Det neste spørsmålet blir om folket bør spørres gjennom en folkeavstemning.

Innbyggerne vil her ha et ord med i laget, skal vi tro en meningsmåling som Sentio har utført for avisen Klassekampen. I denne undersøkelsen svarer 64 prosent av de spurte at kommunesammenslåinger skal avgjøres med folkeavstemning. Bare 34 prosent mener det er opp til politikerne å avgjøre.

Kommunalministeren mener folkeavstemning er en dårlig idé, og han får litt overraskende følge av Fremskrittspartiets Helge André Njåstad, som mener dette er en for komplisert sak til at den kan avgjøres med et ja eller nei. Han mener det er mer fornuftig med en bred innbyggerundersøkelse med mange spørsmål.

Frp har programfestet at folket gjennom folkeavstemninger skal gis adgang til å avgjøre «viktige» og «store samfunnsmessige» saker. Å arrangere OL i 14 dager her i Norge var så viktig at folket burde spørres i 2013. Men å slå sammen en kommune med en annen er i dag ikke en stor nok sak. Fremskrittspartiet har tydeligvis kommet på bedre tanker etter et drøyt år i regjering.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har et poeng når han viser til at et vedtak om kommunesammenslåing får konsekvenser langt ut over en valgperiode. Derfor bør saken etter hans mening avgjøres med folkeavstemning, ikke av politikere som bare er valgt for fire år.

Et bedre alternativ er imidlertid å gjøre større kommuner til et sentralt tema ved høstens kommunevalg, slik tidligere Sp-leder og nåværende fylkesmann i Østfold, Anne Enger, anbefaler. Slik kan vi slå ring om det representative demokratiet.

Vist 202 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Blir forundret. Det som sies tyder vel på at demokrati er for vanskelig til at folket kan få avgjøre – eller ? Burde kommunal – og utviklingsministeren foreslå sammenslåing av hjemkommunen med nabokommunen i vest ? Da får han vel en kommune etter sitt hjerte ? Kanskje også plusse på med Oslo i samme slengen ?

Ikke veldig rart at de borgelige mister stemmer når de stort sett hele tiden er på kant med folkeopinionen og
man med rette spørre : forsto velgerne hva de stemte på ?

Annonse

Nye bilder