Små forskjeller

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har så langt gitt over 12 milliarder kroner i skattelettelser. Foto: ANB-arkiv

Folk flest vil ikke ha større økonomiske forskjeller. 49 prosent av de spurte svarer at de økonomiske forskjellene er for store. 46 prosent mener forskjellene er passelige, mens bare to prosent mener forskjellene er for små. Det viser en meningsmåling som Sentio har utført for avisen Klassekampen.

Dagens regjering er altså på kollisjonskurs med velgerne når det gis mest skattelettelse til de rikeste gjennom en reduksjon av formuesskatten. Høyre/Frp-regjeringen har samlet sett gitt over 12 milliarder kroner i skattelettelser siden Erna Solberg og Siv Jensen kom til makten høsten 2013. De største skattekuttene har kommet gjennom fjerningen av arveavgiften og reduksjonen i formuesskatten.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Ferske beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at de 15 prosent rikeste i Norge får 2,7 milliarder kroner i skattelettelser, mens resten av befolkningen må dele på to milliarder i lavere skatt. De 4.200 rikeste får i snitt over 167.000 kroner i skattelettelse, mens det store flertallet av de som tjener minst må nøye seg med 590 kroner i lavere skatt.

Det sistnevnte blir fort spist opp av dyrere barnehager, dyrere strøm og den omstridte plastposeavgiften. Ap-leder Jonas Gahr Støre innrømmer at utslagene fra ett år til et annet ikke blir så store, men han advarer mot retningen.

– Får vi en identisk profil gjennom fire år, vil det gjøre utslag og være dramatisk for utviklingen i Norge, sa Støre nylig til ANB. Det er treffende sagt. Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet avviser at regjeringens skattepolitikk er i strid med folkemeningen. Han hevder at statsbudsjetter for 2015 ikke bidrar til økt inntektsulikhet.

– Regjeringen mener Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom, sier Næsje til Klassekampen. Sentio-målingen er derfor en støtte til regjeringens målsettinger. De viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom er ifølge Næsje å gi god utdanning og sikre flere tilgang til arbeidslivet. I tillegg gjør regjeringens skattelettelser det mer lønnsomt å jobbe siden folk får beholde mer av inntektene sine selv.

Fordelingspolitisk er formuesskatten et godt verktøy. At formuesskatten har en del svakheter, blir i denne sammenheng en annen sak. Hvis denne skatten fjernes, bør det innføres andre ordninger som utjevner økonomiske forskjeller. Statlig eiendomsskatt kan være et slikt virkemiddel, men det er dessverre bare et fåtall politikere som tør å ty til en slik upopulær medisin.

Tallenes tale fra SSB er klar. De rikeste får mesteparten av skattelettelsene. Det er et faktum som regjeringen ikke kan snakke seg bort fra.

Vist 300 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Merkelig journalistikk
Er 49% folk flest ?

Annonse

Nye bilder