Et krevende år

Erna Solberg og regjeringen har vist liten vilje til å gjøre noe for å dempe uro og utrygghet for framtida. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix.

I 2014 hadde Norge fødselsdag. Gjennom hele året feiret vi at Grunnloven fylte 200 år. Det ble selvsagt mye offisiell og formell pomp og prakt.

Hvor folkelig feiringen ble, kommer selvsagt an på øynene som ser. Men både gjennom arrangementene på nasjonaldagen og ellers er det liten tvil om at de fleste av oss ble mer oppmerksomme på Grunnlovens innhold og hvilken betydning den har for samfunnet. Den fikk til og med en ny og mer moderne språkdrakt og enkelte endringer, selv om våre stortingspolitikere rotet det litt til for seg under behandlingen.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Da vi gikk inn i året som snart er slutt, så både verden og framtidsutsiktene lysere ut enn akkurat nå. Det har skjedd mye i løpet 2014 som gir grunn til bekymring og ettertanke. Fortsatt sliter verdensøkonomien med å stabilisere seg. Høy arbeidsledighet og sosial uro har blitt en del av hverdagen mange steder i verden, også i Vest-Europa. Foreløpig har vi i Norge vært forskånet fra den verste effekten av nedgangstidene som rammer landene rundt oss. Lav oljepris og andre negative faktorer i økonomien kan imidlertid gjøre at også vi havner i en vanskeligere situasjon.

I en tid der samfunnsutviklingen bidrar til å skape uro og utrygghet for jobb og egen økonomi, har myndighetene en viktig rolle med å bidra til å dempe dette. Den oppgaven har dessverre regjeringen vist liten vilje til å ta på seg. Gjennom 2014 har den derimot gjennomført og varslet tiltak og endringer som vil skape større forskjeller og mer utrygghet. Med massive skattelettelser som favoriserer de rikeste i samfunnet, kutt i velferdsordninger og dramatiske endringer i arbeidsmiljøloven vil det bli en mer krevende hverdag for mange svake grupper. I stedet for å motvirke effekten av økonomiske nedgangstider, står dagens regjering for en politikk som forsterker dem. Det er beklagelig.

I løpet av det siste året har internasjonale sikkerhetsnivået endret seg kraftig og konfliktfaren har økt. Russlands aggresjon overfor Ukraina har skapt den sterkeste spenningen mellom øst og vest siden Berlinmurens fall for 25 år siden. Bestialske overgrep og omfattende trusler fra terrororganisasjonen IS sender sjokkbølger gjennom hele verden. Heller ikke vi i Norge er forskånet fra denne virkeligheten. Sist sommer gikk Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) ut med advarsler om en konkret trussel. Frykten for terrorhandlinger fra IS er også grunnen til at politiet nå patruljerer gatene med skarpladde våpen. Norske statsborgere har reist til Syria og Irak for å delta i kamphandlingene der. Noen av dem kjemper trolig bak den svarte fanen til IS.

Det nye året arver formidable utfordringer fra sin forgjenger.

Vist 252 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse

Nye bilder