Trangere for skolene

Lærere kan melde om at det blir trangere skolebudsjetter. Foto: ANB-arkiv

Et klart flertall av kommunene vil kutte i budsjettene for skoler og barnehager. Det går fram av en undersøkelse hvor tillitsvalgte har rapportert tilbake til Utdanningsforbundet. 80 prosent av landets kommuner planlegger å kutte mellom en og fem prosent i skoletilbudet mens 70 prosent vil kutte tilsvarende overfor barnehagene, viser tallene i undersøkelsen. Svak kommuneøkonomi oppgis som hovedårsak til de varslede kuttene.

– Nok en gang er det skoler og barnehager som må bære innsparingen i kommunene, sier Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied, til NTB. Hun hevder dette er en utvikling forbundet har sett over flere år. Årsaken er ifølge Lied at skoler og barnehager har langt dårligere lovfestede rettigheter enn for eksempel barnevern og sosiale ytelser. Hun mener svaret er å innføre nasjonale bemanningsnormer for barnehager og skoler.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Utdanningsforbundets tall må nok tas med en klype salt, siden det her er tillitsvalgte som har svart og begrepet kutt er relativt upresist. Men vi merker oss at direktør Helge Eide i kommunenes interesseorganisasjon (KS) bekrefter tendensen. KS sier imidlertid et klart nei til å innføre nasjonale bemanningsnormer. En utvikling med stadig mer rettighetsfesting vil bare skape enda større problemer med å finne gode løsninger lokalt.

Statsbudsjettet for 2015 innebærer en betydelig reell vekst for kommunene, og det meste av økningen vil komme i såkalte frie inntekter som kommunene selv kan bestemme hva de vil bruke på. Budsjettforliket i Stortinget plusset også på regjeringens forslag, ved blant annet å legge inn penger til 2.600 barnehageplasser.

Men for å gjøre bildet komplett, må vi ta med at kommunene får inn mindre i skatteinntekter enn det regjeringen har lagt til grunn. Derfor er det grunn til å minne om at Høyre/Frp-regjeringen har redusert skattene med 12 milliarder kroner. Og vi har mer skattekutt i vente, skal vi tro statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen.

Spørsmålet er så om det er klokt å innføre nasjonale bemanningsnormer for å tvinge kommunene til å prioritere skole og barnehager mer enn det som tydeligvis er tilfelle. Her står vi overfor et tveegget sverd. Flere nasjonale rettigheter vil redusere kommunenes handlefrihet. Dermed svekkes også lokaldemokratiet. Svaret bør i første rekke være mer fokus på lokale prioriteringer. Det har velgerne en stor mulighet til å påvirke ved høstens lokalvalg.

Dersom velgerne er misfornøyd med bevilgningene til skoler og barnehager, bør de stemme på lokalpolitikere som lover å øke disse budsjettpostene på bekostning av andre gode formål.

Vist 251 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder