Viktig grensekontroll

Forsøkene på ulovlig innvandring som avdekkes på grensen, medfører mindre arbeid for politiet ellers i landet.

Justisminister Knut Storberget vil ha mer grensekontroll for å redusere antallet asylsøkere ytterligere. I et intervju med TV 2 viser han til at satsingen på grensenære kontroller i Østfold bidrar tungt til færre asylankomster til Norge.

Fra 2009 til 2010 var det en reduksjon på 42 prosent. I årets første halvår har politiets grensekontroller resultert i pågripelse av 344 asylsøkere; de fleste ulovlige innvandrere, og 24 forsøk på menneskesmugling.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Schengenavtalen, som Norge har vært en del av de siste ti årene, innebærer at det er slutt på obligatorisk grensekontroll mellom de 26 europeiske landene som omfattes av avtalen. Men det er fortsatt anledning til å drive stikkprøvekontroller. Ikke minst innebærer slike kontroller at det er lettere å stanse personer som tidligere har bedt om asyl i Norge og fått sine søknader avslått. Hyppige grensekontroller kan sikkert medføre ekstra arbeid for de politidistriktene som må utføre dem. Konstituert politimester i Østfold, Beate Gangås, har imidlertid helt rett når hun påpeker at forsøkene på ulovlig innvandring som avdekkes på grensen, medfører mindre arbeid for andre politidistrikter i landet. Dette har justisministeren skjønt når han varsler økte bevilgninger for å styrke kontrollarbeidet ytterligere.

Den store tilstrømningen av asylsøkere som begår kriminalitet i Norge, er belastende for alle som rammes av denne aktiviteten og et stort problem for våre myndigheter som ønsker en human og rettferdig asylspolitikk. Spesielt krevende har det vært å håndtere utviste asylsøkere som vender tilbake gang etter gang for å fortsette sin kriminelle virksomhet. Ingen ønsker å ha dem her, og de har ingen rett til å bli. Samtidig har vårt samfunn laget regler som også sikrer kriminelle rettsikkerhet; enten de er asylsøkere eller ikke. Det innebærer ofte at allerede utviste personer må gjennom en tidkrevende prosess hvis de kommer seg innenfor våre grenser på ny. Derfor er virksomheten på grensen i Østfold viktig.

Heldigvis er ikke alle asylsøkere som kommer til Norge verken kriminelle eller allerede utvist. De som søker seg til vårt land og ber om beskyttelse, må derfor behandles som reelle søkere og lovlydige personer inntil noe annet eventuelt er bevist. Samfunnsdebatten har dessverre utviklet seg i en retning som stempler asylsøkere som kriminelle enten de er det eller ikke. Det er både urettferdig og høyst beklagelig. Asylpolitikken handler faktisk om helt andre spørsmål enn hvordan vi skal forhindre at flest mulig får sette sine bein på norsk jord. Som et av verdens rikeste og tryggeste land, og i egne øyne blant de mest tolerante og humane, passer det seg svært dårlig å avvise mennesker som utsettes for forfølgelse, tortur og overgrep.

Vist 477 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder