FN-ansatte er terrormål

Utrygt i Kabul:

FN flytter om lag halvparten av sine 1.100 utenlandske ansatte i Afghanistan til tryggere steder. Angrepet på gjestehuset i forrige uke, der fem FN-ansatte ble drept, viser at selv de sivile FN-medarbeiderne som er engasjert i en lang rekke av verdensorganisasjonens hjelpeprogrammer i landet, er terrormål.

Heller ikke de 4.500 afghanerne som arbeider for FN er trygge. FNs beslutning bekrefter at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan ikke blir bedre, men verre. Som FNs spesialutsending, Kai Eide, sier: Før var det krigssesong i sommerhalvåret, nå pågår krigen hele året.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Kai Eide understreker at FN ikke har noen planer om å trekke seg ut av Afghanistan. Men FN føler behov for å forsterke sikkerhetstiltakene ved sine bygninger i landet. Det er et dårlig tegn. For på tross av store internasjonale styrker i åtte år og oppbygging og trening av afghanske sikkerhetsstyrker, blir det stadig farligere å være utlending i store deler av landet. De norske offiserene som i en kronikk i forrige uke tok avstand fra svartmalingen av situasjonen, har sikkert rett i at bildet er nyansert, at det bygges veier, at barn kommer på skole, og at det i deler av landet er fredeligere enn på mange år. Men det er ikke det generelle inntrykket. Det er at Taliban er på frammarsj og at også andre væpnede grupper holder liv i den krigen som har rast i landet i minst 30 år.

Hamid Karzai er gjenvalgt som landets president, etter et valg preget av lav deltakelse og mye juks. Han har gjennom sine sju år ved makten ikke greid å skape økonomisk framgang eller sikre sentralregjeringens myndighet i særlig store deler av landet. Derimot er det grunn å frykte at Frankrikes utenriksminister, Bernard Kouchner, har rett når han sier at presidenten er korrupt. Det i hvert fall liten tvil om at mange av dem han omgir seg med, er det, og at korrupsjonen blant landets politiske elite er en av årsakene til at folkets tillit er minimal.

NATO og landene som har soldater i Afghanistan bedyrer at de ikke har noen planer om å trekke seg ut. Det må de si. Men utålmodigheten vokser i alle medlemslandene og på et eller annet tidspunkt må sikkerheten til befolkningen overlates til afghanerne selv. Det internasjonale samfunnet kan ikke føre krig i Afghanistan til evig tid. Knapt nok i nye tre-fire år. Det skiftet i strategi som går ut på å øke innsatsen i opplæring og trening av afghanske styrker har internasjonal utmarsj som mål.

NATO – og Norge – er i Afghanistan fordi man hevder at frontlinjen i kampen for landenes egen sikkerhet går der. Det kan godt være, men i det lange løp må nok forsvarsverket trekkes lenger tilbake.

Vist 415 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder